Američka agencija za lekove (FDA) je početkom maja ove godine odobrila lek Radicava (edaravon) u terapiji bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), poznatom i kao Lou Gehring-ova bolest.

 Ovo je prvi lek novije generacije u terapiji ALS koji je FDA odobrila za poslednjih nekoliko godina. 

ALS je retko oboljenje koje napada i ubija nervne ćelije koje kontrolišu voljnu muskulaturu. Voljna muskulatura proizvodi pokrete poput žvakanja, hodanja, disanja i govora. Nervi gube sposobnost da aktiviraju specifične mišiće, što dovodi do toga da mišići postaju slabi i sledstveno vodi paralizi. ALS je progresivno oboljenje, što znači da se pogoršava tokom vremena. Procenjuje se da u SAD ima oko 15000 obolelih od ove bolesti. Većinom pacijenti sa ALS umiru od respiratornog popuštanja, i to unutar 3-5 godina od pojave prvih simptoma.

Radicava je lek koji se daje intravenski, i to svakodnevno tokom dev nedelje, a potom se pravi pauza naredne dve nedelje. Efikasnost ovog leka je pokazana u šetomesečnom kliničkom ispitivanju sprovedenomo u Japanu. Najčešće prijavljivani neželjeni efekti su poremećaji hoda i pojava modrica (kontuzije).

FDA je odobrila lek Radicava farmaceutskoj kompaniji Mitsubishi Tanabe Pharma America inc.

izvor: FDA.gov