Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je sredinom decembra 2021.godine lek Vyvgart (efgartigimod) u terapiji generalizovane mijastenije gravis (gMG) kod odraslih koji su testirani pozitivni na AChR (anti-acetilholin receptor) antitela.

MIjastenija gravis je hronično autoimuno, neuromišićno oboljenje koje uzrokuje slabost skeletne muskulature (voljne muskulature), koje se pogoršava nakon perioda aktivnosti a poboljšava nakon perioda odmora. Mijastenija gravis pogađa voljnu muskulaturu, naročito one mišiće odgovorne za pokrete očiju, lica, usta, vrata i ekstremiteta. Kod mijastenije gravis, imunski sistem produkuje AChR antitela koja remete komunikaciju između nerava i mišića, rezultujući slabošću. Ozbiljni napadi slabosti mogu uzrokovati probleme sa disanjem i gutanjem, što može biti po život opasno stanje.

Vyvgart (efgartigimod) je prvi odobren koji je odobren iz nove klase lekova. Predstavlja fragment antitela koje se vezuje za neonatalni Fc receptor (FcRn), prevenirajući FcRn od recikliranja imunoglobulinom G (IgG) nazad u cirkulaciju. Lek uzrokuje redukciju u ukupnim nivoima IgG, uključujući i abdnoramalna AChR antitela koja su prisutna u mijasteniji gravis.

Sigurnost i efikasnost leka je evaluirana u 26-o nedeljnoj kliničkoj studiji sa oko 167 bolesnika sa mijastenijom gravis. Najčešći neželjeni efekti povezani sa korišćenjem leka uključuju infekcije respiratornog trakta, glavobolju, i urinarne infekcije. Kako lek snižava vrednosti IgG postoji povišen rizik od javljanja infekcija.

Vyvgart (efgartigimod) je proizvod farmaceutske kuće argenx BV.