AHALAZIJA

Ahalazija je sporo progresivno oboljenje koje podrazumeva neurodegenerativni primarnimotorni poremećaj nepoznate etiologije, karakterisan neefektivnom relaksacijom donjegezofagealnog sfinktera (DES) nakon akta…

Vegzelma

Evropska agencija za lekove (EMA) odobrila je upotrebu Vegzelma, biosimilara Avastinu, u onkološkoj terapiji. Vegzelma predstavlja onkološku terapiju u lečenju…