Osnovne informacije o sajtu Svet medicine na dlanu

 

Zdravstveno-informativni portal SvetMedicine.com nastao je iz potrebe da se priključimo sveobuhvatnoj težnji razmene informacija. Želimo da budemo podrška savremenim tehnologijama i da informacije vezane za Vaše zdravlje učinimo sto pristupačnijim.

 

Portal SvetMedicine.com je namenjen širokom auditorijumu, u svrhu edukacije i upoznavanja različitih oboljenja s’ aspekta edukacije, informacija, dijagnostike, prevencije, i drugih medicinskih pojmova.

 

Portal SvetMedicine.com želi da edukuje, informiše, širi zdravstvu kulturu i zdrave životne navike kod dece, omladine, odraslih i starih lica; želi da edukuje i informiše zdravstvene radnike i saradnike iz svih oblasti medicine; trudi se da obradi što više različitih medicinskih oblasti, težeći da da što potpunije i opširnije informacije, kao i dosadašnja znanja i stavove; da na jednom mestu skladišti informacije o zdravstvenim uslugama koje pružaju kako privatne tako i državne ustanove i ordinacije.

 

Na našem portalu pronaći ćete veliki broj informacija o različitim zdravstvenim stanjima – bolestima, najnovijim dostignućima na polju medicine, dijagnostičkim metodama, laboratorijskim skraćenicama, a trudićemo se i da Vam približimo medicinske članke i tekstove o zdravlju.

 

Naš cilj ćemo ostvariti tako što ćete Vi sve informacije pronaći na jednom mestu,  što više nećete morati da trošte dragoceno vreme na različitim pretraživačima kako biste pronašli odgovarajuće informacije o zdravlju, simptomima, bolestima, terapiji, već na vrlo jednostavan i brz način možete doći do njih koristeći portal SvetMedicine.com.

 

Vaš zdravstveno-informativni portal,

 

SvetMedicine.com

e-mail: svetmedicine@gmail.com