Pristupanjem sajtu Svet Medicine.com saglasni ste sa:

 • Sve informacije na našem sajtu su informativnog karaktera i ne mogu zameniti kontakt sa vašim doktorom. Ukoliko imate ili sumnjate da imate neke zdravstvene probleme, treba da se obratite svom lekaru opšte prakse ili nekom drugom medicinskom stručnjaku.
 • Ne možemo garantovati za kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korišćenjem ove prezentacije preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili da možda neće zadovoljiti vaše potrebe ili zahteve.
 • Vlasnik sajta kao i saradnici na projektu Svet Medicine.com ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu njihovim korišćenjem, bilo direktnu ili posrednu.
 • Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog Vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju, ili nemogućnosti da pristupite ovoj internet prezentaciji ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.
 • Sve veze prema drugim internet prezentacijama služe kao pogodnost. Ne preuzimamo odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom takvih prezentacija niti za bilo koju štetu nastalu njihovim korišćenjem.
 • Zadržavamo pravo da izmenimo, zamenimo ili izbrišemo svaki sadržaj i/ili ograničimo selektivno pristup delu sajta ili korisniku foruma i/ili prekinemo distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vreme po ličnom pravu diskrecije.
 • Neovlašćeno reklamiranje proizvoda je zabranjeno.
 • Sadržaj ove internet prezentacije je zaštićen. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja.
 • Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.
 • Ukoliko smatrate da je SvetMedicine.com u svom sadržaju na bilo koji način povredio Vaša autorska prava, vlasnici i autori sajta SvetMedicine.com se obavezuju će takva pritužba biti razmotrena u najkraćem mogućem roku, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po ustanovljavanju istinitosti sadržaja pritužbe.
 • Firme i lica koja se nalaze u našem adresaru su odgovorna za tačnost informacija koje su nam dale na korišćenje. Takođe, ne možemo proveravati njihovu tačnost i kompetentnost, a samim tim ne možemo ni preuzeti odgovornost za njih.
 • SvetMedicine.com zadržava pravo da, u skladu sa zakonom, a bez znanja i obaveštanja korisnika, prikuplja određene podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja Sajta. To su isključivo: podaci o računaru ili drugom pristupnom uređaju, geografskoj lokaciji, kao i podaci o Internet provajderu. Ove podatke SvetMedicine.com će koristi isključivo da poboljša sadržaj i dodatno ga usmeri i prilagodi korisnicima sajta.
 • SvetMedicine.com ima odobrenje medilexicon.com, u čijem sastavu je MedicalNewsToday.com, za prevođenje i prenos određenih informacija i članaka. Svaki prevedeni članak i/ili informacija  predstvalja copyright © SvetMedicine.com, a bazira se na originalnim člancima/informacijama MedicalNewsToday.com

Pristupanjem sadržaju Svet Medicine.com se slažete sa gore navedenim.