Osnivač i autor zdravstveno-informativnog portala Svet Medicine Na Dlanu – SvetMedicine.com je

Marko Bogdanovic

Dr med Marko Bogdanović
specijalista opšte hirurgije,
Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

Uredništvo sajta čine ne samo doktori medicine već i drugi stručnjaci iz srodnih medicinskih grana ali i sami pacijenti, koji su se okupili oko portala SvetMedicine.com zarad jedinstvenog cilja – širenja medicinskih informacija, medicinske edukacije i širenja zdravstvene kulture i zdravih životnih navika. 

Na našem projektu je angažovan veći broj doktora medicine- specijalista, nutricionista, stomatologa, farmaceuta…

Saradnici portala:

 • Prof dr sci med Srbislav Knežević
  Profesor na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Prof dr sci med Slavko Matić
  Profesor na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Ass dr sci med dr Slavenko Ostojić
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Doc dr sci med dr Đorđe Knežević (Djordje Knezevic, MD)
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Dr med Ivana Pavlović
  specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Ass dr med dr Aleksandar Bogdanović
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  specijalista digestivne hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Dr med Marko Žunić
  spec. ortopedije sa traumatologijom
  KBC Zemun

   

 • Dr med Predrag Zdujić
  specijalizant digestivne hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, KCS Beograd

   

 • Dr med Marija Petković
  doktor medicine, 
  Medicinski fakultet Beograd

   

 • Dr med Darko Purić
  spec. anesteziologije sa reanimacijom 
  Belmedic

   

 • Dr med Slađana Petković
  doktor medicine
  Medicinski fakultet Niš

   

 • Dr med Dane Cvijanović
  specijalista interne medicine (kardiolog)
  KBC Zvezdara

   

 • Dr Dejan Stevanović (Dejan Stevanovic, MD, PhD)
  doktor medicinskih nauka, specijalista dečije psihijatrije
  Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, KCS Beograd

   

 • Dr Jasmin S. Nurković (Jasmin S. Nurkovic, MD)
  doktor medicine 
  Asistent na Departmanu za biomedicinske nauke i istraživač u Laboratoriji za matične ćelije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. 

   

 • Dr med Slobodan Marković
  doktor medicine
  Medicinski fakultet Novi Sad
 • gđa Svetlana Zec
  autorka portala Kuvarancije.com
 • gđa Jasna Anđelković
  viši dijetetičar-nutricionista
 • gdin Čedomir Žarković
 • gđa Dana Karić – Stojilković

Webmaster team:

 • Ivan Glišić
 • Janko Stojanović
 • JnkTheMan Team