Klinički centar Kragujevac

adresa: Zmaj Jovina br.30, 34000 Kragujevac, Republika Srbija;

tel +381 (0) 34 50 50 50

web:  http://www.kc-kg.rs

Klinike:

 • KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU
 • KLINIKA ZA HIRURGIJU
 • KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
 • KLINIKA ZA PEDIJATRIJU
 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
 • KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
 • KLINIKA ZA UROLOGIJU, nefrologiju i DIJALIZU
 • KLINIKA ZA OTOLARINGOOLOGIJU
 • KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I traumatologiju
 • KLINIKA ZA OFTALMOLOGIJU
 • KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
 • KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
 •  
 Centri:

 

 • Centar za urgentnu medicinu
 • CENTAR ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU
 • CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU
 • CENTAR za dermatovenerologiju
 • CENTAR ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU
 • CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
 • OPERACIONI CENTAR

Službe;

 • SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
 • SLUŽBA za radiološku dijagnostiku
 • SLUŽBA za kliničku farmakologiju
 • SLUŽBA ZA snabdevanje KRVLJU I KRVNIM PRODUKTI
 • SLUŽBA ZA Patološko-anatomsku DIJAGNOSTIKU
 • SLUŽBA ZA SUDSKU MEDICINU I TOKSIKOLOGIJU
 • SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
 • SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE
 • SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST
 • SLUŽBA ZA naučno-istraživačke i obrazovne DELATNOST
 • SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANJE, EVALUACIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
 • SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO-konsultativne preglede
 • SLUŽBA ZA Dijagnostička obrada PACIJENATA I PRIJEM PACIJENATA upućenih na Bolnica
 • POSLOVNO RUKOVODSTVO

Mapa KC Kragujevac

  

(kliknite na mapu za uvećanje)