Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac
Popa Karana 4
15000 Šabac

Tel: 015/ 363 300, 015/363 379
Fax: 015/ 343 622
email: opstabolnicasabac@mts.rs

Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac je moderna zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa koja pruža usluge iz svih oblasti zdravstvene delatnosti osiguranicima iz Mačvanskog okruga. U našoj bolnici je 1109 zaposlenih u stalnom radnom odnosu, 30 je angažovano na određeno vreme. Od toga je 188 lekara, 618 sestara, 297 nemedicinskih radnika. Ove brojke, ali i činjenica da ka našoj ustanovi gravitira više od 250.000 pacijenata. dovoljno govore o složenosti njenog funkcionisanja, jer je u isto vreme neophodno obezbediti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, ali i dobre uslove za rad zaposlenih, što znači savremenu i pouzdanu opremu i edukaciju zaposlenih.

Organizacione celine u Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac su: Sektor za internističke grane medicine, Sektor za hirurške grane medicine, Sektor polikliničkih službi za obavljanje zajedničkih medicinskih poslova i vansektorske službe.

Osnovni cilj i najvažniji zadatak naše ustanove je pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, stvaranje dobrih uslova za rad zaposlenih i njihova edukacija, kako bismo, kao lider u ovoj oblasti, spremno odgovorili na sve izazove važnog posla koji nam je poveren.