Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca 11,Pančevo
Tel: 013/300-600
bolnicapancevo.rs

 

Pored Narodne bašte, 1830. godine je podignuta Opšta gradska bolnica. Nema mnogo podataka o zdravstvenim prilikama u Pančevu u to vreme.
Šezdeset godina kasnije, u bolnici je radilo 12 lekara i 15 babica. Grad je u to vreme imao oko 17.000 stanovnika. Istorija duga više od 180 godina izlizala je kamene ploče u hodnicima nekadašnje Opšte gradske bolnice. U uzanim i dugim sobama visokih stropova, u kojima su ranije ležali bolesnici, danas se nalaze kancelarije uprave Opšte bolnica Pančevo.
Kada su podizali ovo zdanje, njegovi graditelji nisu mogli ni da pretpostave da će u službi bolesnika jednoga dana biti sofisticirane tehnologije koje će lekaru omogućavati da pritiskom na dugme doðe do podataka važnih za pacijentovo zdravlje.

U sastavu bolnice postoje sledeća odeljenja i službe

* odeljenje laboratoriske dijagnostike
* odeljenje mikrobiologije
* odeljenje patologije
* odeljenje medicinskog snabdevanja
* odeljenje fizikalne medicine sa rehabilitacijom
* odeljenje rendgen dijagnostike sa ultra zvukom
* odeljenje urgentne medicine
* odeljenje opšte hirurgije
* intenzivna nega sa operacijonim blokom
* odeljenje urologije
* odeljenje ortopedije
* odeljenje psihijatrije sa dnevnom bolnicom
* odeljenje za transfuziju krvi
* interno odeljenje
* dečije odeljenje
* orl odeljenje
* infektivno odeljenje
* očno odeljenje
* ginekološko-akušersko odeljenje
* neuropsihijatrisko odeljenje
* grudno odeljenje
* onkološko odeljenje
* dermatovenerološka služba
* specijalistički centar
* epidemiološka služba
* socijalna medicina