Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

Adresa:
Vojvođanska 75
25000 Sombor
Republika Srbija

Telefoni (centrala):
025/467-700, 025/467-800
Faks:
025/417-022, 025/417-088

Elektronska pošta:
uprava@bolnicasombor.org.rs

 

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ iz Sombora je regionalna zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu Zapadnobačkog upravnog okruga (opštine Sombor, Apatin, Odžaci i Kula). Broj stanovnika koji gravitira Opštoj bolnici u Somboru iznosi oko 187.500. Od 01. jula 2009. godine Opšta bolnica figurira kao samostalni pravni subjekat, pošto je došlo do razdvajanja od Doma zdravlja Sombor.

Objekti Opšte bolnice u Somboru nalaze se na 3 lokacije: najveći deo se nalazi u Somboru u Vojvođanskoj ulici, na Apatinskom putu se nalazi Služba za psihijatriju a u naseljenom mestu Bezdan, udaljenom 16 km od Sombora nalazi se Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, poznatije kao Banja u Bezdanu.

Bolnica poseduje 732 bolesnička kreveta. Ukupan broj zaposlenih radnika iznosi 1142. Od tog broja lekara je 184 (uglavnom su to lekari specijalisti i subspecijalisti, dok lekari opšte medicine rade samo na Odeljenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja i u Odseku za hemodijalizu Internog odeljenja), 2 farmaceuta, zdravstvenih saradnika je 12, medicinskih sestara je 646 a nemedicinskih radnika 298.

Opšta bolnica pruža specijalističku i subspecijalističku zdravstvenu zaštitu iz mnogih vidova medicinske nauke i često taj nivo pruženih usluga prevazilazi sekundaran nivo zdravstvene zaštite.

U 2012. godini u bolnici je hospitalizovano 22.096 pacijenta. Operisano je ukupno 11.132 bolesnika, a broj uradjenih operacija je bio 11.547. U svim specijalističkim ambulantama urađeno je 154.132 specijalistička pregleda, dok je broj konzilijarnih specijalističkih pregleda za hospitalizovane pacijente iznosio 15.074. Broj pacijenata koji su lečeni kroz dnevnu bolnicu iznosio je 2.035. Prosečna dužina lečenja iznosila je 8,93 dana, a zauzetost posteljnog fonda 73,87%.

Početkom ratnih dešavanja na prostorime bivše SFRJ, Opšta bolnica u Somboru funkcionisala je, u pravom smislu te reči, kao ratna bolnica. Početkom 90.-ih godina u bolnici je zbrinjeno preko 2.000 ranjenika i praktično ni jedan ranjenik nije bio upućen u druge medicinske ustanove (najčešće na VMA) a da nije bio primarno zbrinut. Rat i ratna dešavanja, veliki broj ranjenih, veliki broj pacijenata sa područja Baranje i Slavonije, koji su pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivali u somborskoj bolnici, opšta situacija u državi u to doba kao i neki drugi uzroci doveli su do značajnog ruiniranja svih objekata, do potrošnje svih materijalnih rezervi i do pada nivo rada bolnice na veoma niske grane.

Tek od pre 10-ak godina počinje se sa revitalizacijom ruiniranih objekata bolnice. Od izgradnje bolničkih objekata prošlo je punih 80 godina i sve to vreme nije bilo praktično nikakvih ulaganja u cilju očuvanja zgrada. Prvo odeljenje koje je kompletno renovirano bilo je Porodilište i ono je završeno 2001.g. U kasnijim godinama renovirana i adaptirana su praktično sva bolnička odeljenja i svega nekoliko njih još uvek čeka svoje vreme. Kupljen je veliki broj najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih aparata. Ukratko, za poslednjih 10-ak godina u obnovu bolnice i kupovinu savremene medicinske opreme uloženo je oko 7.000.000 €.

Planovi za budućnost podrazumevaju renoviranje i adaptaciju onih odeljenja i službi koji još nisu renovirani, izgradnju nove zgrade Neurologije i njeno izmeštanje sa lokacije na Apatinskom putu u krug bolnice u Vojvodjanskoj ulici, završetak projekta renoviranja Banje u Bezdanu, nabavka nove medicinske opreme i podizanje nivoa kvaliteta rada (uvodjenje novih dijagnostičkih i terapisjkih procedura, smanjenje Lista čekanja itd.) kako bi Opšta bolnica u Somboru bila prepoznatljiva kao ustanova koja pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Zapadnobačkog okruga.

Dan Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ iz Sombora je 24. maj. Tog istog dana, 1925.g. izgrađena je zgrada u kojoj su danas smeštena mnoga odeljenja: Ginekologija, Dečije, Infektivno itd. Povodom 80 godina rada, 24. maja 2005.g. održana je prigodna svečanost na kojoj je proslavljen ovaj značajan jubilej.