Opšta bolnica “Stefan Visoki”

Vuka Karadžića 147,

Smederevska Palanka

Centrala: 026/ 330-300, Direktor: 026/ 330-301, Faks: 026/ 313-075

e-mail: stefanvisokisp@gmail.com

Opšta bolnica „Stefan Visoki“ počinje sa radom davne 1960. godine.


Bolnica obavlja stacionarnu i polikliničku delatnost za građane opština Smederevska Palanka i Velika Plana, kao i za sve druge građane koji se za pomoć obrate (oko 130.000 stanovnika).

Bolnica obezbeđuje lečenje i rehabilitaciju obolelih i povređenih i korišćenjem prirodnih faktora (pre svega – mineralne vode). Posteljni fond bolnice raspolaže sa 300 kreveta.

Pored osnovne delatnosti, Bolnica obezbeđuje zdravstveno vaspitanje bolesnika, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, pružanje stručne pomoći drugim zdravstvenim ustanovama (obuka pripravnika, specijalističko stažiranje, nastavna baza medicinske škole).

Bolnica obavlja i nemedicinsku delatnost: pravni i opšti poslovi, ekonomsko finansijski poslovi, prevoz sanitetskim vozilom, priprema obroka za ishranu stacionarnih bolesnika, tehničko-uslužni poslovi.
U bolnici je zaposleno 600 radnika.