KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Pasterova 2, 3618-444, 3617-777, faks 2657-949
www.kcs.ac.rs

 • Urgentni centar, Pasterova 2, 3618-444
 • Poliklinika Kliničkog centra, Višegradska 26, 3617-777
 • Klinika za infektivne i tropsske bolesti, Bulevar oslobođenja 16, 2683-366
 • Klinika za neurohirurgiju, Dr Koste Todorovića 4, 3618-444
 • Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Dr Subotića 13, 3639 – 7000
 • Klinika za hematologiju, Dr Koste Todorovića 2, 3617-777
 • Klinika za psihijatriju, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 3064-200
 • Klinika za kardiologiju, Dr Koste Todorovića 8, 3617-777
 • Klinika za kardiohirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 3617-777
 • Klinika za vaskularnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 3617-777
 • Klinika za pulmologiju, Dr Koste Todorovića 26, 3617-777
 • Klinika za grudnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 26, 3617-777
 • Klinika za digestivnu hirurgiju – I Hirurška, Dr Koste Todorovića 6, 3617-777
 • Klinika za gastroenterologiju, Koste Todorovića 6, 3615-575
 • Klinika za urologiju, Resavska 51, 2658-956
 • Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Višegradska 26, 3617-777
 • Klinika za očne bolesti, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za dermatovenerologiju, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Višegradska 26, 3617-777
 • Klinika za alergologiju i imunologiju, Dr Koste Todorovića 2, 3617-777
 • Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Zvečanska 9, 2647-766
 • Centar za medicinsku biohemiju, Višegradska 26, 3617-777
 • Centar za nuklearnu medicinu, Višegradska 26, 3617-777
 • Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Pasterova 2, 3618-444
 • Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Pasterova 2, 3617-777
 • Pejsmejker centar, Dr Koste Todorovića 8, 3615-621
 • Centar za naučno-istraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost, Višegradska 26, 361 5799
 • Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane, Pasterova 2, 3615-362
 • Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje, Višegradska 26, 3610-668
 • Služba za mikrobiologiju, Pasterova 2, 3662-276
 • Služba za patohistologiju, Koste Todorovića 6, 366-3753
 • Služba za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu, ekonomiju poslovanja i medicinsku informatiku, Pasterova 2, 3662-020
 • Služba za pravne poslove, Pasterova 2, 3618-444
 • Služba za ekonomsko finansijske poslove, Pasterova 2, 2688-080
 • Služba za tehničke i druge poslove, Pasterova 2, 2642-960

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTRI:

KLINIKE:

SPECIJALNE BOLNICE:

By PROMO