Adresa:
Sindjelićeva 62
14000 Valjevo

Telefoni:
Centrala – 014 295 295
Uprava – 014 295 370

Faks:
014 295 371

E-mail:
office@zcvaljevo.com

 

Zdravstveni centar Valjevo je savremena medicinska ustanova koja pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika. Bolnica Valjevo funkcioniše po svim standardima moderne medicinske prakse i jedna je od prvih akreditovanih ustanova u okviru pilot projekta akreditacije zdravstvenih ustanova Srbije.

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim mamografom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima, aparatima za endoskopsku dijagnostiku i intervencije itd. Poseduje savremeno opremljeni centar za dijalizu, biohemijsku, mikrobiološku, transfuziološku, patološko-anatomsku i imunohistohemijsku laboratoriju. Krajem 2010. godine, u valjevskoj Bolnici je otvorena savremena angiosala, sa pejsmejker centrom.

Valjevska bolnica ima 8 operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva. U oblasti hirurgije izdvaja se laparoskopska hirurgija, zastupljena u opštoj hirurgiji, ginekologiji, ortopediji, ORL, urologiji. Zahvaljujući širokom spektru usluga, u Bolnici Valjevo dijagnostiku i lečenje traže i građani van područja Kolubarskog okruga, a izdvajaju se laparoskopske ginekološke operacije, usluge iz oblasti operativne ortopedije-kuk i koleno, kao i pregledi na skeneru i magnetnoj rezonanci.

Praćenje novih trendova, stručno usavršavanje kadra, usvajanje novih djagnostičkih, terapijskih i hirurških metoda uslov su razvoja svake savremene medicinske ustanove, pa i Bolnice Valjevo.

Primena informacionih tehnologija učinila je rad efikasnijim, počev od unosa podataka i praćenja pacijenata, preko kvalitetnijeg izveštavanja prema referentnim ustanovama, do bržeg kontakta sa konsultantima u zemlji i svetu. Putem video konferencijske veze organizuju se predavanja, kao i stručna usavršavanja direktnim praćenjem operacija u hirurškim salama, uz komunikaciju slušalaca i lekara u sali. Edukativni centar poseduje tehnički opremljenu salu za realizaciju takvih programa, a bavi se i izdavačkom delatnošću, objavljen je niz stručnih publikacija i priručnika. Nastavna je baza srednje Medicinske škole u Valjevu i Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Bolnica Valjevo učestvovala je u brojnim projektima u okviru kojih je obezbeđen značajan broj medicinskih aparata, građevinski radovi, kao i stručno usavršavanje zaposlenih. Svakako se izdvaja učešće u projektu Ministarstva zdravlja Srbije, finansiranog kreditom Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, u okviru koga je uz savremenu medicinsku opremu i opremu za IT, završena, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja novog objekta od oko 4000 kvadratnih metara.

Bolnica Valjevo ima 1292-oje zaposlenih, od čega je 214 lekara, 18 stručnih saradnika, tri farmaceuta i 752 medicinskih sestara i tehničara. U ovom trenutku ima četiri doktora nauka, 9 magistara, 11 primarijusa i 27 subspecijalista. Bolnica raspolaže sa 652 postelje i 35 neonatoloških smeštaja. Prosečna dužina hospitalizacije je 7,5 dana.

Valjevska bolnica je osnovana 1867. godine. U vreme Prvog svetskog rata 1914 – 15. godine, postala je simbol medicinske požrtvovanosti i humanosti – u okruženju velikih bitaka čitav grad postao je bolnica i tako se zauvek upisao u istoriju srpskog naroda. Držeći se izreke da „zdravlje nije sve, a bez zdravlja sve je ništa“, zaposleni u valjevskoj Bolnici nastavili su da grade i razvijaju ovu ustanovu, baš kao što su to činile generacije njihovih prethodnika tokom skoro jednog i po veka, sve u cilju očuvanja zdravlja i kvalitetnijeg života svih žitelja Kolubarskog okruga.

 

 PR služba Zdravstvenog centra Valjevo

http://www.zcvaljevo.rs