Težak akutni respiratorni sindrom ((TARS), Severe acute respiratory syndrome – SARS) je akutna respiratorna bolest koju izazviva SARS virus. Glavna karakteristika je brza progresivna respiratorna insuficijencija.

 

Istorijat

Prvi slučajevi zabeleţeni u novembru 2002. godine u Kini (provincija Guangong). Proširila se po jugoistočnoj Aziji i ostalim delovima sveta.

 • PRVA NOVA INFEKTIVNA BOLEST 21. VEKA

U Hanoju, 28. februara 2003. prepoznat je nov klinički entitet: SARS. Bolest je otkrivena kod američkog biznismena kineskog porekla koji je boravio u Hong Kongu početkom februara, razboleo se 23. februara, hospitalizovan 26. februara u Hanoju a umire 13. marta 2003. u Hong Kongu.

 

Epidemiologija

Rezervoari
Prirodni rezervoari virusa su divlje životinje (palm civetke, rakuni) i domaće životinje (mačke, psi). Rezervoar SARS-CoV (korona virusa) u epidemiji je čovek (bolesnik). Bolest se brzo širi među stanovništvom i zdravstvenim radnicima jer je visoko kontagiozna.

 • SARS je svrstan u karantinske bolesti!
 • Prenosi se respiratornim putem, direktnim i indirektnim kontaktom

 

Etiologija

Uzročnik je virus iz grupe respiratornih virusa – korona virus, povezan sa SARS-om (SARS- CoV). Virus se nalazi u respiratornim sekretima, krvi, stolici, različitim tkivima.

Klinička slika

Nekarakteristična je i varira u težini – od slučajeva sa blagim respiratornim simptomima do teških slučajeva sa progresivnom respiratornom insuficijencijom i smrtnim ishodom.

Inkubacija bolesti iznosi 2-10 dana.

 • Prvi simptomi su:
 • povišena T (preko 38C)
 • drhtavica
 • glavobolja, vrtoglavica
 • malaksalost
 • mialgije
 • ređe: produktivan kašalj, gušobolja, kijavica, muka, povraćanje i proliv

 

 • Na rentgenskom snimku pluća vide se male mrljaste senke → kao kod atipičnih pneumonija.

 

 

 • Posle 7-10 dana, kod 20% bolesnika nastaje kliničko pogoršanje, pojave dispneje i brz razvoj progresivne respiratorne insuficijencije i smrt.
 • Tada na rentgenskom snimku pluća  teška pneumonija i akutni respiratorni distres sindrom (ARDS).
 • Smrtnost je oko 15% u opštoj populaciji, a u starijem životnim dobu i do 50%

Laboratorijski nalazi:

 • Leukopenija, limfopenija, trombocitopenija, uz povišene vrednosti LDH, ALT, CK

 

Dijagnoza:

 

 • se postavlja na osnovu kliničke slike, epidemioloških podataka i laboratorijskih nalaza
 1. izolacija virusa iz krvi, stolice, respiratornih sekreta ili dokazivanje SARS- CoV PCR metodom
 2. dokazivanje specifičnih (SARS-CoV) antitela metodom IFA ili ELISA (posle 21 dan)

 

Diferencijalna dijagnoza

 

 • Druge atipične pneumonije (Legionella pneumofila, influenca i parainfluenca, Mycoplasma pneumoniae…)

 

Lečenje

 

 • Za sada nije poznat najefikasniji lek.
 • Ribavirin 8 mg/kg/8h i kortikosteroidi 7-14 dana
 • Antibiotska treapija ima zadatak da spreči bakterijsku superinfekciju – levofloksacin i makrolidi

 

Prevencija

 

 • Izolacija bolesnika je obavezna
 • Osoblje koje je u kontaktu sa bolesnikom treba da koristi masku (hiruršku ili N 95) uz zaštitino odelo, rukavice i naočare
 • Za sada ne postoji vakcina

 

 

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,