Atipične pneumonije su upale pluća koje su izazvane drugačijim patogenima i ispoljavaju se drugačijom kliničkom slikom nego tipične pneumonije. Ukoliko se razvijaju nezavisno od druge bolesti, nazivaju se primarne atipične pneumonije (PAP).

U uzročnike tipičnih pneumonija spadaju

 • Streptococcus pneumoniae,
 • Haemophilus influenzae i
 • Moraxella catarrhalis.

Atipične pneumonije se tako nazivaju jer su prouzrokovane atipičnim organizmima (različite bakterije, virusi, protozoe, gljivice).

Tipične pneumonije se uglavnom prezentuju tipičnom respiratornom simptomatologijom i kao lobarne pneumonije dok su za atipične karakterističniji opšti simptomi (poput groznice, glavobolje, mijalgije) i to su bronhopneumonije.

 

Etiologija

Najčešći uzrocnici atipičnih pneumonija su:

1. INTRACELULARNE BAKTERIJE

 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamidia pneumoniae
 • Chlamidia psittaci
 • Coxiella burneti
 • Legionella pneumophila

2. VIRUSI

 • Influenza A i B
 • Parainfluenza
 • Adenovirusi
 • Respiratorni sincicijalni virus (RSV)
 • Coxsackie virus
 • ECHO virus (Enteric Cytopathic Human Orphan)
 • Citomegalovirus (CMV)
 • Epstein-Barr virus (EBV)

 

Epidemiologija

Interhumani prenos je kod pneumonija izazvanih:

 • Mycoplasmom pneumoniae
 • Chlamidiom pneumoniae
 • svim virusima

Zoonoze su pneumonije prouzrokovane:

 • Chlamidiom psittaci
 • Coxiellom burneti

Inhalacijom aerosola koji potiče iz kontaminiranih izvora vode i vlage (klima uredjaji, tuševi, jezera): Legionella pneumophila

 

Karakteristike atipičnih pneumonija

 

 • Nema odgovora na terapiju beta-laktamima (poput penicilina) ili sulfonamidima
 • Nema simptoma i znakova lobarne konsolidacije (što znači da je infekcija ograničena na male zone a ne na ceo lobus; kako bolest napreduje, može preći u lobarnu pneumoniju)
 • Odsustvo leukocitoze
 • Ekstrapulmonalni simptomi (u zavisnosti od uzročnika)
 • Umerena količina ili potpuno odsustvo sputuma (tj. neproduktivan kašalj)
 • Bez alveolarnog eksudata
 • Oskudan nalaz pri fizikalnom pregledu

 

Klinička slika

 

 • Atipične pneumonije najčešće počinju glavoboljom, povišenom temperaturom, malaksalošću, bolovima u vratnoj, leđnoj muskulaturi i zglobovima. Respiratorni simptomi podrazumevaju suv kašalj (koji može preći u produktivan) i dispneju. Auskultatorni nalaz je najčešće uredan.
 • Ekstrapulmonalne manifestacije, u zavisnosti od uzročnika, mogu da se ispolje na gornjim respiratornim putevima, koži, krvnim sudovima, srcu, gastrointestinalnom sistemu, jetri i slezini, bubrezima, CNS-u.

 

Dijagnoza

 

 • Rendgenski snimci grudnog koša mogu pokazati znake pulmonalne infekcije pre nego što fizikalni znaci postanu uočljivi. To se zove okultna pneumonija.
 • Infiltracija počinje uglavnom u perihilarnom regionu (gde počinju bronhije) i šire se klinasto ili lepezasto ka periferiji plućnog polja.
 • Na rendgenu se opisuju: vataste, metličaste senke, mrežoliki crtež, mikronodularne senke…

 

Terapija

 

 • Tetraciklini
 • Makrolidi
 • Hinoloni

 

 

Izvor
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,