Mycoplasma pneumoniae izaziva infekciju najčešće kod školske dece i mladjih odraslih osoba.

Veoma retko oboljevaju deca ispod 5 godina. Epidemije se mogu javiti u školama i u vojnim kolektivima. Udeo M. pneumoniae u akutnim pneumopatijama u Evropi se krece od 8-48%, zavisno od zemlje. Pretežno se javlja u zimskim mesecima.

Kontagioznost nije velika.

 

Klinička slika

Inkubacija traje mnogo duže nego kod virusnih pneumonija i iznosi oko 3 nedelje. Veoma su slične ostalim atipičnim pneumonijama.

Počinju postepeno – glavoboljom, temperaturom, jezom i opštom slabošću.

  • Telesna temperatura je stalno visoka, oko 39C.
  • Kašalj je u početku suv, kasnije sa ekspektoracijom. Ponekad je praćen torakalnim bolom.
  • Mogu se javiti i kataralni znaci na gornjim respiratornim putevima (rinitis, eritematozna angina praćena cervikalnom limfadenopatijom, kataralni otitis i dr).

 

 

  • Na plućima se čuju bronhitični šušnjevi, difuzni ili lokalizovani.
  • Na rendgenskim snimcima grudnog koša se vide nehomogene senke na bazama (najčešće jednostrano) i perihilarna zasenčenja.

 

 

  • Mogu se javiti makulo-papulozne erupcije po koži trupa.

 

  • Akutna faza bolesti obično traje 3-10 dana, a radiološke promene mogu trajati i duže.

 

  • Od laboratorijskih nalaza imamo: normalan broj leukocita ili leukocitoza sa polinukleozom; SE normalna ili ubrzana.

 

Lečenje:

  • tetraciklini, makrolidi;
  • penicilin nema nikakvo dejstvo.

 

 

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,