Sakagija (Slinavka, Malleus, zoonoza, maleus) – Uzročnik je Burkholderia mallei, aerobna, gram negativna bakterija. Sakagija je primarno bolest životinja, najčešće konja, mula i magaraca.

Retko se javlja kod ljudi.

Ugroženi su veterinari, dreseri, džokeji, zaposleni u klanicama i laboratorijama. Čovek se inficira direktnim kontaktom sa inficiranom životinjom, a bakterija ulazi kroz mikrotraume na koži i sluzokoži ili kapljičnim putem.

Ova bakterija je interesantna jer se smatra potencijalnim biološkim oružjem u biološkom terorizmu.

 

Klinička slika

 

  • Lokalna infekcija: na mestu ulaska nastaje ulceracija, papule i/ili pustule, a uz to može doći do povećanja regionalnih limfnih čvorova i povišene telesne temperature.

  • Plućni oblik: posle inkubacije od 10-14 dana može se razviti plućna infekcija, od pneumonije, plućnog apscesa do zahvatanja pleure u vidu pleuralnih izliva.

  • Septikemija: javlja se kod bolesnika sa oslabljenim imunitetom (HIV, bolesti bubrega, dijabetes i sl.) karakteriše se respiratornim distresom, hepatosplenomegalijom (uvećane jetra i slezina), teškim glavoboljama, groznicom, prolivom, gnojnim promenama na koži, slabošću mišića, dezorjentacijom i često rezultira sepsom. Često je ovaj oblik fatalan.

  • Hronični oblik: podrazumeva multiple apscese koji mogu zahvatiti jetru, slezinu, kožu i mišiće.

 

Dijagnoza

 

  • Postavlja se na osnovu anamnestičkih podataka od bolesnika, 
  • kliničke slike,
  • izolovanja uzročnika iz krvi, urina, sputuma, kožnih lezija.

 

Lečenje:

  • Ordiniraju se antibiotici, najčešće cefalosporini III generacije, penicilin, hloramfenikol ili trimetoprim-sulfametoksazol.

 

 

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,