Roseola infantum (rozeola, exanthema subitum, trodnevna groznica, šesta osipna bolest, Sixth disease) – Uzročnik bolesti je humani herpes virus 6 (HHV6), grupa Herpetivirida, subfamilija Betaherpesvirina. Najčešće se javlja kod dece do tri godine. Ostavlja doživotan imunitet. Nije dokazano teratogeno dejstvo virusa. Mesto latencije su sekretorne žlezde i retikuloendotelni sistem (RES).

 

Epidemiologija

Izvor infekcije je pljuvačka i krv seropozitivne osobe. Put prenošenja zaraze je kapljični. Javlja se najčešće od jeseni do proleća u uzrastu od 6 meseci do 3 godine. U dve trećine slučajeva je subklinička forma bolesti.

 

Patogeneza

Tokom primoinfekcije virus se razmnoţava na CD4 i T-limfocitima, makrofagima, histiocitima, epitelnim ćelijama, endotelnim ćelijama. Tokom 5-7 dana javljaju se neutrališuća antitela IgM klase i viremija prestaje. Specifični celularni imunitet kontroliše latentnu infekciju na mestu latencije.

 

Klinička slika

Inkubacija traje 10-15 dana ako je kapljični put, a 9 dana ako je postransfuziona transmisija. Prodromalni stadijum je redak, a bolest se javlja naglo. Temperatura skače na oko 40C, te mogu se ispoljiti konvulzije. Temperatura je 3 dana po tipu continue, četvrti dan kritički pada na normalu. Izbija ospa.

KARAKTERISTIKE OSPE:

 •  Predilekciono mesto: trup
 •  Širi se na vrat, lice i ekstremitete
 •  Makulozna ili makulopapulozna ospa
 •  Vide se zdravi delovi kože
 •  Ne štedi ni jedan deo tela
 •  Nije praćena subjektivnim tegobama
 •  Posle povlačenja ospe nema promena

 

Komplikacije

 • Konvulzije, encefalopatija, trombocitopenija

Dijagnoza

 •  leukopenija,
 •  četvorostruki porast titra IgG antitela – IFT, ELISA- IgM i IgG At

Diferencijalna dijagnoza

 •  rubela, morbili, šarlah, milijarija, urtikarija

TERAPIJA

 •  simptomatska

 

 

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net