Porodicu Herpesviridae čini preko 100 herpes virusa od kojih je 8 patogeno za čoveka:

 1.  Herpes simplex virus tip 1 (HSV TIP 1)
 2.  Herpes simplex virus tip 2 (HSV TIP 2)
 3.  Varicella-zoster virus (VZV)
 4.  Epstein-Barr virus (EBV)
 5.  Citomegalovirus (CMV)
 6.  Humani herpes virus 6 (HHV 6)
 7.  Humani herpes virus 7 (HHV 7)
 8.  Humani herpes virus 8 (HHV 8)

 

SUBFAMILIJE HERPES VIRUSA

Alfaherpesvirinae

 •  Ovde spadaju virusi HSV 1, 2 i VZV
 •  Kultivišu se na različitim kulturama, šire se sa ćelije na ćeliju i liziraju ih
 •  Mesto latencije su senzorni ganglioni
 •  Neurotropni su
 •  Imaju kratak reproduktivni ciklus

Betaherpesvirinae

 •  Pripadaju im CMV, HHV6 i HHV7
 •  Razmnožavaju se na različitim ćelijskim kulturama
 •  Imaju dug reproduktivni ciklus pa dovode do uvećanja ćelija
 •  Mesto latencije su sekretorne žlezde i retikuloendoteni sistem (RES)

Gammaherpesvirinae

 •  Ovde se ubrajaju EBV i HHV 8
 •  In vitro inficiraju limfoblastoidne ćelije
 •  Retko dovode do litične reakcije
 •  Latentni su na B i T limfocitima

 

 


Herpes simplex virus

Morfologija HSV1 i 2

 • Virion 150 -200 nm
 • Ĉetiri dela :
  • Lipidni omotač: glikoproteinski izraštaji i trilaminarni prsten
  • Tegument: prostor između omotača i kapsida, sadrži amorfnu masu proteina
  • Kapsid: pentoni na uglovima i heksoni na stranicama (ikozaedarna simetrija)
  • Jezgro: unutar kapsida virusna DNK

 

Epidemiologija

 • Rezervoar je isključivo čovek. Izvor infekcije može biti oralni ili genitalni sekret. Prenose se direktnim kontaktom, transplacentarno ili perinatalno. Mesto ulaska može biti orolabijalna ili genitalna sluzokoža.

 

Patogeneza

U epitelnim ćelijama virus vrši replikaciju → asimptomatska primoinfekcija najčešće. U 10% slučajeva nastaje liza ćelija i pojava simptoma. 
Virus se širi per continuitatem a viremiju sprečavaju makrofazi, NK ćelije, T-limfociti, antitela i interferon. U slucaju imunodeficijencije, infekcija se generalizuje u sve visceralne organe i CNS.

Posle primoinfekcije, virus putuje duž aksona do senzornih gangliona zadnjih korenova kičmene moždine i trigeminalnog nerva. Reaktivacija je ili po tipu replikacije genetske šifre HSV bez lize nervnih ćelija (DNK se širi centrifugalno preko perifernih senzornih živaca i replikuje u epitelnoj ćeliji koju lizira) ili se kompletno replikuje na mestu latencije u niskom titru i širi neuroaksonima. Replikacija se uvećava pod uticajem predisponirajućih faktora i tako dolazi do reaktivacije.

 

Klinička slika

 • Inkubacija je od 2 do 12 dana 


Kliničke manifestacije:

 

HSV1

 • Primoinfekcija:
  •  Akutni herpetični gingivostomatitis
  •  Keratoconjunctivitis
  •  Encefalitis
  •  Asimptomna infekcija
 • Rekurentna infekcija:
  •  Herpes labialis

 

HSV2

 

 • Primoinfekcija :
  •  Herpes genitalis
  •  Aseptični meningitis
  •  Perianalne infekcije
  •  Proctitis
  •  Neonatalni herpes – perinatalna infekcija
 • Rekurentna infekcija

 

OSTALE HSV INFEKCIJE

 •  HERPES ENCEFALITIS
 •  HERPETIČNI PNEUMONITIS
 •  HEPATITIS
 •  DISEMINOVANA HSV INFEKCIJA
 •  HERPES PANARICIJUM
 •  ECZEMA HERPETICUM
 •  ERYTHEMA MULTIFORME

Terapija

 •  ACIKLOVIR
  •  Gingivostomatitis deca  15 mg na kg x5, 7 dana
  •  Herpes labialis u prodromu  400mg x 5, 5 dana
  •  Genitalni primarna epizoda → 200mg x 5, 10 dana
  •  Recidiv → 400mg x3 5d. ili 800mg x 3, 2 dana
  •  Hronična supresija → 400mg x 2

 

 


 

Citomegalovirusna infekcija

 

 •  KONGENITALNA
 •  KONATALNA
 •  STEĈENA
  • LATENTNA
  • MANIFESTNA

 

 •  50-100% adulta je seropozitivno

 

Epidemiologija

Rezervoar je čovek. Izvor infekcije su pljuvačka, urin, cervikalni sekret, sperma, krv i derivati krvi. Put prenošenja može biti:

 1.  sa majke na dete
  • Intrauterina infekcija
  • Intrapartalna infekcija
  • Postpartalna infekcija
 2.  respiratorni put
 3.  transfuzije
 4.  seksualni put
 5.  transfuzije tkiva i organa

 

Patogeneza

Virus se zadržava u acinusima pljuvačnih žlezda ili tubulima bubrega, sa mogućnošću recidiva infekcije usled oštećenja imuniteta. 
Postojanje bazofilnih telašaca sa eozinofilnim inkluzijama u jedru govori u prilog virusa citomegalijske inkluzione bolesti.

 

Klinički sindromi CMV

 

 • inkubacija 4-8 dana
 • Kongenitalna infekcija – nekad preveremen porođaj, smrt ploda, a ako prežive, deca su zaostala u rastu, sa žuticom, hepatosplenomegalijom, mikrocefalijom, encefalitisom, horioretinitisom, trombocitopenijom i hemolitičkom anemijom
 • Stečene infekcije – slično mononukleozi, febrilnost sa limfadenopatijom i atipičnom limfocitozom, hemolitička anemija, trombocitopenija, pneumonitis. Moguće je zaraziti se transfuzijama inficirane krvi, ikterus .

 • CMV imunokompromitovanih:
  •  pneumonitis
  •  retinitis
  •  kolitis, ezofagitis
  •  encephalitis

Lečenje i prevencija

 •  Ganciklovir, Foskarnet i Cidofovir
 •  Terapija teških CMV infekcija imunokompromitovanih
 •  Striktno sprovođenje higijenskih mera
 •  Primalac i davalac seronegativni ili pozitivni
 •  CMV imunoglobulini i profilaktička antivirusna terapija u slučaju da se primalac i davalac ne podudaraju.

 

HHV 7

 

 •  Roseolovirus – subfamilija betaherpesvirine
 •  Rezervoar je čovek, izvor pljuvačka, majčino mleko i stolica a prenosi se bliskim kontaktom.
 •  Primoinfekcija je najčešće asimptomna ili se javlja u vidu Roseole infantum. Neurotropan je i može izazvati pojavu konvulzija, hemiplegije sa sekvelama encefalitisa i drugih neuroloških poremećaja.
 •  Virus je i hepatotropan.

 

HHV 8

 • Pripada genusu Rhadinovirusa.
 • Rezervoar infekcije je čovek, izvor su pljuvačka, semena tečnost, krv i derivati krvi. Prenosi se pljuvačkom ili seksualno.
 • Primoinfekcija može biti asimptomna ili sa povišenom telesnom temperaturom koja traje 10 dana, katarom respiratornih puteva, limfadenomegalijom i makulopapuloznom ospom. U starijem uzrastu je sa makulopapuloznom ospom.

DRUGE KLINIČKE MANIFESTACIJE HHV 8

 •  Kaposi sarkom
 •  Primarni efuzioni limfom
 •  Multicentrično Castlemanovo oboljenje

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net