Infektivni eritem (Megalerythema epidemicum, Erythema infectiosum, Fifth disease, peta bolest) – Oboljenje izaziva humani parvovirus B19, DNK virus iz grupe Parvovirida, uglavnom pogađa decu uzrasta od 3 do 15 godina. Ima teratogeno dejstvo. Ostavlja doživotan imunitet.

Epidemiologija

Rezervoar infekcije je čovek. Izvor infekcije je nazofaringealni sekret obolelog. Virus se može naći u serumu, ali nije dokazan postransfuzioni prenos bolesti. Put prenošenja je kapljični. Najčešće oboljevaju deca uzrasta 5 – 14 godina. Bolest ima epidemijski karakter.

 

Patogeneza

Prva faza počinje sedmog dana od infekcije. Prisutna je viremija → virus se razmnožava u prekursorima eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i uništava ih. Na početku bolesti dolazi do pada hemoglobina i broja retikulocita uz znake opšte infekcije.
Druga faza je od 14-18 dana od infekcije.
U serumu su specifična IgM antitela, virus se ne nalazi u krvotoku, hematološke vrednosti su uredne. Javlja se ospa kod dece a kod odraslih artralgije.

 

Kliničke manifestacije

Kod dece se razvija infektivni eritem. Kod odraslih nastaju artropatije. Kod imunodeficijentnih se javlja hronična anemija a kod već anemičnih → aplastična kriza. Intrauterina infekcija dovodi do dugotrajne anemije. Inkubacija traje 4-21 dan. Ospa se javlja u tri faze:

  • PRVA FAZA: ospa ima izgled leptira raširenih krila (na obrazima); opisuje se da izgleda i kao da je dete išamarano.
  • DRUGA FAZA posle 1-4 dana → ospa zahvata ekstenzorne strane ekstremiteta, glutealni predeo, trup i ima izgled brojnih jezeraca na geografskoj karti (ili čipke). Veoma živopisnog izgleda. Osip štedi dlanove i tabane, najgušći je na laktovima i kolenima, praćen je svrabom
  • TREĆA FAZA: ospa bledi i gubi se oko 7 dana od početka bolesti. Bilo kakav psihički nadražaj, fizički napor ili promena temperature dovode do vraćanja živopisne ospe kao na početku. Ova faza traje nekoliko nedelja.

Osipni stadijum može biti praćen znacima opšte infekcije uz gastrointestinalnu simptomatologiju, limfadenopatiju i artralgije kod starijih, uz malaksalost i umor u rekonvalescentnom stadijumu, koji traju nekoliko nedelja.

 

Dijagnoza 

  • retikulocitopenija, ↓hemoglobina,
  • ELISA metodom se utvrđuje IgM i IgG,
  • PCR za dokaz genoma PV B19

 

Diferencijalna dijagnoza

  •  šarlah, laki morbili, enterovirusi

 

TERAPIJA

  •  simptomatska

 

 

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net