Varičela (vodene boginje, ovčije boginje, pljuskavice, varicela, chickenpox) – izaziva je Varicella-zoster virus (VZV) iz grupe Herpes virusa, subfamilija Alfaherpesvirinae. Postoji samo jedan soj VZV.


Epidemiologija

Varičela predstavlja visoko kontagiozno oboljenje. Rezervoar je čovek a izvor infekcije nazofaringealni sekret u poslednjoj trećini inkubacije i sve do krustoznog stadijuma. Izvor infekcije može biti i sadržaj vezikule. Put prenošenja je kapljični. Javlja se endemo-epidemijski.

 

Patogeneza

Virus prodire kroz sluzokožu nazofarinksa i preko limfnih žlezda dospeva u krvotok → nastaje primarna viremija. U ćelijama retikuloendotelnog sistema (RES) se razmnožava i potom ponovo ulazi u krvotok → sekundarna viremija. Viremija nestaje sa poslednjim naletom ospe. Virus ostaje latentan u senzornim ganglionima zadnjih rogova kičmene moždine ili kranijalnih nerava.

 

Klinička slika

 • Inkubacija traje 10-21 dan i asimptomna je.

Kataralni stadijum

 • blag, kod odraslih- slabost,malaksalost,pospanost

Osipni stadijum

 • Ospa nema predilekciono mesto i izbija u naletima (razmak 10-30 sati). Pojavljuju se promene na koži, sledećim redosledom → makula, papula, vezikula, krusta. Ospa je polimorfna. Vide se zdravi delovi kože. Ne štedi ni jedan deo tela. Praćena je svrabom. Najgušća na pokrivenim delovima tela. Može se videti i enantem.

Stadijum rekonvalescencije

 • Ospa u krustoznom stadijumu a potom depigmentacija.

 

Klinički oblici: lake forme i teške forme

 •  Varicella bullosa
 •  Varicella gangrenosa
 •  Varicella haemorrhagica
 •  Varicella u osoba sa rizikom

 

Komplikacije izazvane VZV

 •  Varicelozni laringitis
 •  Varicelozni enantem
 •  Varicelozni keratitis
 •  Varicelozna pneumonija
 •  Varicelozni encefalitis
 •  Akutna cerebelarna ataksija
 •  Varicelozni myelitis
 •  trombocitopenija

Bakterijske komplikacije

 •  Kože: impetigo, furunkuli, apscesi i flegmone
 •  Respiratornog trakta
 •  Urinarnog trakta

 

Diferencijalna dijagnoza

 • Enterovirusne infekcije, rikecijska oboljenja, herpes simplex generalisata, impetigo contagiosa, pemphigus neonatorum, VARIOLA

 

Terapija

 •  Simptomatska – mirovanje, ishrana, higijena, puderi
 •  Kauzalno – antibiotici u slučaju superinfekcije
 •  Aciklovir – 10 dana

 

 

 


Herpes zoster (Shingles) – rekurentna VZV infekcija

 

Nakon primarne varicele i perioda latencije a u slučaju pada titra neutrališućih antitela i oslabljenog celularnog imuniteta moguća je reaktivacija virusa i nastajanje herpes zostera (HZ). Javlja se herpetični i postherpetični bol.

Kliničke manifestacije

 •  Herpes zoster intercostalis → koji se jalja duž dermatoma
 •  Herpes zoster cervicalis
 •  Herpes zoster nervi trigemini:
  •  ophtalmicus
  •  maxilaris
  •  mandibularis
 •  Herpes zoster generalisata

Terapija

 •  Aciklovir 800 mg x 5, 7-10 dana
 •  Aciklovir 10 mg na kg telesne težine x 3, 10 dana

 

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net