Prolaps mitralne valvule – predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora, pri čemu nastaje regurgitacija iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP)

ETIOLOGIJA:

 • Primarni (idiopatski) oblik
 • Sekundarni oblik: reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofična kardiomiopatija, miokarditisi, ASD, VSD

KLINIČKA SLIKA: Većina bolesnika nema simptome. 
Mogu se javiti: bol u grudima, palpitacije sa ili bez aritmija, zamor, aritmija, često udružena sa DEFORMITETIMA KIČME (kifoza, skolioza), pa se smatra de je u pitnju nenormalni embrioni razvoj kolagenog tkiva, koji se istovremeno odražava na valvule i na kosti

FIZIKALNI NALAZ

Pri auskultaciji se čuje:

 • SISTOLNI KLIK (PLJESAK) posle S1, a posle klika se čuje
 • KASNI SISTOLNI ŠUM, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole
 • U značajnijoj regurgitaciji čuje se HOLOSISTOLNI ŠUM

DINAMSKA AUSKULATACIJA je ove jako bitna;

 • SmanjujućI volumen LK (npr: smanjenjem venskog priliva=uspravan položaj tela) prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži

EKG promene su minimalne

 • Inverzija T talasa u I, II, AVF, V4, V5, V6.
 • često se opisuju aritmije
 • sinusna aritmija, atrijalne i ventrikularne ekstrasistole, paroksizmalna tahikardija

KOMPLIKACIJE:

 • kod 15% pacijenata, posle više godina može se razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis, tromboembolije

TERAPIJA:

 1. Pacijenti bez aritmije i simptoma zahtevaju samo kontrolu
 2. kod Aritmija primena antiaritmika (Propranolol)
 3. Antiagregacioni lekovi (aspirin, dipiridamol)
 4. Zamena valvule (zaliska)

 

 

Izvor: MedSkripte, yalemedicalgroup.org