Kuga (pestis, bubonska kuga, crna smrt, Yersinia pestis, čuma) – Yersinia pestis je gram pozitivan bacil, rezervoar su glodari i to najčešće pacovi. Bolest je transmisionog karaktera, jer se pacovska buva prenosi sa obolelih na zdrave životinje i čoveka.

Čovek se najčešće zarazi od divljih glodara, ujedom buve ili direktnim kontaktom, a takođe je moguće i od domaćih životinja ogrebotinom, ugrizom ili kapljičnim putem. Interhumani prenos je moguć kapljičnim putem od bolesnika sa plućnim oblikom kuge.

 

Klinička slika

Inkubacija traje 3-5 dana. Početak bolesti je nagao sa simptomima opšte infekcije, povišenom temperaturom, jezom, groznicom, glavoboljom, povraćanjem, malaksalošću.

Bolesnik je zažarenog lica, uplašen, poremećenog stanja svesti i krvavim konjunktivama – facies pestica.

Po kliničkom toku može da protiče u tri oblika:

 

  • Bubonska kuga – najčešći oblik, na mestu ujeda buve ili ogrebotine može se javiti vezikula (mehurić ispunjen tečnošću), pustula (sa gnojavim sadržajem), a zatim krusta. Već narednog dana limfne žlezde su jako uvećane i bolne (buboni). Formiraju se paketi žlezdi, koje često zagnoje i perforiraju kroz kožu. Proces na limfnim žlezdama praćen je burnim simptomima opšte infekcije. Ovaj oblik može da se komplikuje plućnim i septičnim oblikom i često se smrtno završava.
  • Primarna plućna kuga – manifestuje se pored teških opštih simptoma i kašljem, otežanim i ubrzanim disanjem, krvavim ispljuvkom i cijanozom (modra prebojenost). Tok bolesti je težak a smrtnost visoka.
  • Septični oblik kuge – javljaju se vrlo teški simptomi generalizovane sepse uz difuzna krvarenja po koži i sluzokoži- crna smrt. Uvek je veoma teško oboljenje koje se završava smrću.

 

Gore: Septični oblik kuge
Dole: Buboni na desnoj butini

 

 

Dijagnoza

 

  • Postavlja se na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike i
  • izolacije Yersiniae pestis iz zagnojenih bubona, krvi i ispljuvka direktnim mikroskopskim pregledom i kulturom.

 

Lečenje

  • Neophodna je najstrožija izolacija bolesnika.
  • Lekovi izbora su tetraciklin i streptomicin.
  • Terapija mora biti energična u visokim dnevnim dozama u trajanju od 7-8 dana.

 

 

Na slici je prikazan sablasan izgled lekara koji su lečili kugu u Centralnoj Evropi, 17. vek;
U kljun maske su stavljali različita mirisna bilja jer je postojalo verovanje da se bolest prenosi ružnim mirisima

 

 

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,