Krimska Kongo hemoragijska groznica (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, KKGH) je akutna, virusna, prirodno-žarišna zoonoza, koja se u prirodnim uslovima prenosi na čoveka ubodom određenih vrsta iksoidnih krpelja, sa mogućnošću interhurnanog širenja. Javlja se pretežno sporadično, a pokazuje sezonski karakter, odnosno, izražena je prolećno-letnja sezona.

Preovlađuju inaparentne nad manifestnim infekcijama. Klinički se ispoljava febrilnim toksično infektivnim sindromom sa izraženim hemoragijama različitih lokalizacija i intenziteta.

Etiologija:

 • RNK virus, rod NAIROVIRUS, (ARBO virus grupe C), familija Bunyaviridae
 • Krpelj
  – rezervoar
  – vektor
  – izvor infekcije: odrasli iksoidni krpelji

Predstavlja prirodno žarišnu zoonozu, javlja se pretežno sporadično, uz mogućnost mogućnost epidemijskog javljanja, a pokazuje sezonski karakter, odnosno, izražena je prolećno-letnja sezona. 

 • Rezervoar infekcije u prirodi:
  – Divlji i domaći sisari (goveče), ptice,
 • Oboleo čovek- mogućnost interhumanog prenošenja infekcije
 • Bifazan tok, slabije ispoljene hemoragijske manifestacije
 • Način prenošenja:
  – ubodom kreplja,
  – kontakt sa obolelom osobom,
  – krvlju, ekskretima

   

 • Izvor infekcije:
  – odrasli iksodidni krpelji, oboleli ljudi i organi umrlih, domaće životinje

   

 • Inkubacija 5-7 dana (min 1- max 14)

Klinička slika i tok bolesti

BIFAZAN TOK BOLESTI

I FAZA

 • Nagao početak, visoka telesna temperatura, jeza, drhtavica,
 • teško opšte stanje, malaksalost, glavobolja, razdražljivost
 • suvoća usta, gadljivost, bol u trbuhu
 • temperatura od 5-10 dana,
 • Hemoragijska ospa
  (2.-6. dana – trbuh, gornji delovi grudnog koša, ramena, ledja (ponekad);
 • Krvarenja: u sluznici usne duplje, želuca i creva (krvarenja iz GIT-a loš prognostički znak), iz nosa i uterusa.
 • Hematomi (na mestu davanja injekcija)

LATENTAN PERIOD 3 DANA

II FAZA BOLESTI

 • Ponovni skok telesne temperature (traje 4-8 dana)
 • Znaci hemoragijskog sindroma
 • Bradikardija/ tahikardija se smenjuju
 • Somnolencija
 • Napetost trbuha, bolna osetljivost
 • Rekonvalescencija posle 2-4 nedelje u običnom toku bolesti;
 • Smrtnost 10-50%

FIZIKALNI NALAZ

 • Upadljiva hiperemija lica, vrata i grudnog koša
 • hiperemija sluzokože usta i infekcija konjunktiva
 • Pad arterijskog pritiska (tenzije, TA) prati relativna bradikardija i uvećanje jetre (hepatomegalija)
 • Pojava ospe (trbuh, gornji delovi grudnog koša, ramena, ponekad leđa)
 • Česti hematomi

LABORATORIJSKI NALAZI

 • Leukopenija sa skretanjem u levo, trombocitopenija i protrombinemija
 • Povišena sedimentacija (SE), broj eritrocita, hemoglobin

Potvrda dijagnoze

 1. IZOLACIJA VIRUSA IZ KRVI – prvih 7 dana
 2. SEROLOŠKA POTVRDA INFEKCIJE u parnim uzorcima seruma (porast/pad titra antitela) 
  – PRVI SERUM 10. DANA POSLE POJAVE SIMPTOMA

TERAPIJA

 • Izolacija – primena mera prevencije širenja infekcije u bolničkim uslovima (Kliničko-hospitalne, “nozokomijalne infekcije”).
 • Strogo mirovanje
 1.  Antivirusna terapija: GANCIKLOVIR – “VIRAZOL”
 2.  Suportivna terapija : Kortikosteroidi, Specifični imunoglobulini – serum vakcinisanih ili rekonvalescenata → promenljiv uspeh
 3.  Simptomatska terapija: rehidratacija, korekcija elektrolitskog disbalansa,
 4.  Antibiotici se koriste kod sekundarnih bakterijskih komplikacija
 5.  Kalorična proteinska ishrana animalnog porekla
 6.  vitamini K, C

Prevencija

 1. Vakcinacija (rizične grupe)
  – 3 doze u razmaku od 14 dana,
  – revakcinacija posle 8 – 11 meseci
 2. Hiperimuni konjski serum (osoblje) – kontakti sa krvlju bolesnika
 • Uništavanje krpelja u spoljašnjoj sredini
 • Primena “akaricida”(sredstva za uništavanje krpelja na domaćinu)

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,