Denga (denga groznica, kostolomna groznica, dengue) predstavlja zaraznu tropsku bolest koju izaziva virus denge (dengue) – RNK virus (ARBO virus, postoje 4 serološka tipa) koji pripada porodici Flavivirus, odnosno familiji Togaviridae.

Bolest je raširena u svetu, naročito u tropskim krajevima i oblastima umerenog klimatskog pojasa (jugoistočna Azija, Indija, tropski predeli Amerike). Kod nas su učestali jedino importovani slučajevi (iz Kube, Venecuele, Brazila, Indije, Kine itd.). Javlja se sporadično, ali i u obliku velike epidemije.

Rezervoar i izvor infekcije predstavljaju:

 • čovek, afrički i azijski primati

Vektor je:

 • komarac (Aedes aegypti, A. Aldobictus, A. Polynesiensis) → čovek

Inkubacija traje 5-8 dana, a moguća su dva oblika infekcije:

 1. Asimptomna (asimptomatska) infekcija (većina infekcija)
 2. Klinička manifestna infekcija:

I. Klasična denga groznica
II. Hemoragijska denga groznica

I. Klasična Denga groznica

I faza

 • Nagao početak, porast telesne temperature do 40 C, febrilnost tipa continue traje 2-7 dana
 • bol u mišićima, kostima (duge), zglobovima
 • Glavobolja – (retroorbitalni bol), iscrpljenost
 • Egzantem (morbiliformna ospa, bledoružičasta)
 • Hepatosplenomegalija, limfadenopatija
 • Relativna bradikardija i hipotonija
 • telesna temperatura pada litički, latentni period 1-2 dana

II. faza

 • Ponovo porast telesne temperature (Sedlasta temperaturna krivulja)
 • Pojava egzantema (skarlatiniformni, morbiliformni)
 • Rekonvalescencija – produžena, traje nedeljama, prognoza dobra.

Dijagnoza

 • Laboratorijski nalazi
 • Leukopenija (2-4 x 109/l, sa skretanjem u levo)
 • Trombocitopenija (< 1ooooomm3/l), produženo protrombinsko vreme,
 • ALT i AST umereno povišene.

Etiološka potvrda dijagnoze

 1. Direktno: Izolacija virusa na ćelijama komarca ili majmuna
 2. Indirektno: Serološki testovi

– RVK
– Test neutralizacije
– IFT
– Imunobloot tehnika
(spec IgM i IgG se mogu dokazati i posle 3 meseca)

Terapija

 • Nema specifične antivirusne terapije
 • Kontrola vitalnih funkcija
 • Parentralna rehidratacija
 • Strogo mirovanje
 • Supstituciona terapija prema potrebi: transfuzija krvi, supstitucija trombocita i nekih činilaca koagulacije,

Salicilati i i hepatotoksični lekovi su kontraindikovani !

Prevencija

 • Vakcina u ispitivanju
 • Zaštita pacijenata od uboda komaraca
 • Borba protiv komaraca
 • Obavezna prijava bolesti

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,