Lasa groznica ili Lasa hemoragijska groznica (Lassa fever, Lassa hemorrhagic fever (LHF)) predstavlja akutnu virusnu hemoragijsku groznicu koju uzrokuje Lasa virus (virus iz familije Arenaviridae), a prvi put je opisana 1969.godine u gradiću Lasa, u Nigeriji.

Smatra se da predstavlja tešku kontagioznu bolest.


ETIOLOGIJA:

 • Virus iz familije ARENAVIRIDAE

REZERVOAR INFEKCIJE:

 • afrički glodar Mastomyus natalensis

IZVOR INFEKCIJE:

 • zaraženi urin i feces

 

NAČIN PRENOŠENJA INFEKCIJE:

 • direktno → kontakt sa glodarima
 • indirektno → kontaminirana hrana, voda

   

 • MOGUĆ INTERHUMANI PRENOS INFEKCIJE
  direktnim kontaktom ili indirektno !

 

 

KLINIČKA SLIKA I TOK BOLESTI

 

 

 • Nagao početak, povišena telesna temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima,
 • gušobolja, mučnina i povraćanje (hemoptizija), dijareja
 • 8-10 dana posle početka bolesti dolazi do pogoršanja:
 • Pojava hemoragičnog sindroma koji prate:
  – anemija, leukopenija i trombocitopenija
  – ikterus, serozni izlivi
 • razvoj šoknog stanja i bubrežne insuficijencije

 

 

POTVRDA DIJAGNOZE

 

 1. Direktna potvrda dijagnoze
  IZOLACIJA VIRUSA (LABORATORIJE SA VISOKIM STEPENOM BIOLOŠKE SIGURNOSTI) 
  (krv, ždrelo, pljuvačka, pleuralni izliv, peritonealni i trbušni eksudat, urin, organi umrlih)

   

 2. Indirektna potvrda dijanoze
  PARNI UZORCI SERUMA 
  1. ELISA test ( detekcija IgM antitela )
  2. IFT – četvorostruki porast antitela na virus Lassaparnim uzorcima seruma (akutna faza / faza rekonvalescencije)
      Dijagnoza nije sigurna ako se IgM antitela ne mogu dokazati u prvih 14 dana

 

 

TERAPIJA

 • Obavezna izolacija i hospitalizacija
 • Sprovođenje supstitucione i simptomatske terapije
 • kontrola koagulacionog statusa
 • Transfuzije sveže krvi i plazme i činilaca koagulacije
 •  Plazma rekonvalescenata ima povoljne efekte
 •  RIBAVIRIN i INTERFERON su pokazali povoljne efekte (porast procenta preživelih)

 

Prevencija

 • Prevencija respiratornog puta širenja infekcije u bolničkim uslovima
  (higijensko-tehničke mere prevencije, naročito u periodu pojave angine i faringitisa kod bolesnika)
 • Dezinfekcija zaraznog materijala pre otklanjanja sa odeljenja
  (Krv, pljuvačka, pleuralni izliv, peritonealni i trbušni eksudat, urin, organi umrlih).

 

 Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,