Hanta virusi imaju lipidni omotač i jednostruku segmentiranu RNK . Tu spadaju Hantaan virus, Seoul virus, Pumala virus-familija Bunyavirida. Ovi virusi su rašireni u Jugoistočnoj Aziji, Istočnoj Evropi, Skandinaviji.

 

 

DVA KLINIČKA SINDROMA (ponekad se preklapaju)

 1.  Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS): 
  Etiologija: Hantaan virusi, Seoul, Dobrava (Beograd), Pumala
 2.  Pulmonalni hanta virus sindrom (PHS) 
  Etiologija: Sin-Nombre, Muerto Canyon, New York

 

Kada su ova dva sindroma udružena smrtnost 50-75%

 

 

INFEKCIJE IZAZVANE OVIM VIRUSIMA MOGU BITI RAZLIČITE TEŽINE

 • Težak tok imaju infekcije izazvane Hantaan virusima (Istočna Azija) i Dobrava (Balkan)
 • Rekonvalescencija 3-6 meseci
 • Smrtnost 6-15%
 • Težak tok ima i infekcija izazvana subtipom Sin-Nombre, Muerto Canyon (Južna Severna Amerika, retko Evropa)

 

 

HEMORAGIJSKA GROZNICA SA RENALNIM SINDROMOM (HGBS)

 

Karakteristično za ovaj sindrom je sledeće:

 • Febrilnost
 • konjunktivitis,
 • “Podbulo” – zaţareno lice, lak edem kapaka
 • Koža grudnog koša hiperemična – V slovo
 • Izražen dermografizam
 • Arterijski pritisak normalna, relativna bradikardija
 • Ospa (skarlatiniformna, varicelozna, morbiliformna) kod određenog broja bolesnika
 • Hemoragijske manifestacije ( 3-5 dana)
 • Najpre na tvrdom nepcu (12-24 h), zatim konjunktivama, aksilarnim jamama, bočnim stranama grudnog koša, bedra, butine
 • Intenzitet rumenila kože, visina telesne temperature, konjunktivitis, broj petehija → imaju prognostički značaj

 

 • Korejska HG, Dalekoistočna HG, Mandžurijska HG, Kongo HG, Kurilovljeva bolest
 • Rasprostranjenost: širom sveta
 • Sporadična i endemična infekcija: Fruška Gora, Plitvice, Bosna
 • Silvatična zoonoza

 

Prirodni rezervoar su: poljski miš (Azija), pacov (gradovi), voluharica (Evropa)

Etiologija: Hantaan virus (familija Arenaviridae)

 

Način prenošenja: KONTAKTNIM PUTEM:

 •  direktno: bliski kontakt (urin glodara, inhalacija zaražene prašine, laboratorijski radnici)
 •  indirektno (kontaminirana hrana, voda)

 

Patogeneza: oštećenje kapilara

 

KLINIČKA SLIKA

 

Inkubacija: minimum 7dana – (10-25 dana) – maksimalno 36 dana

 

 1.  FEBRILNA FAZA
 2.  HIPOTENZIVNA FAZA
 3.  OLIGURIČNA FAZA (HEMORAGIČNA, TOKSIČNA)
 4.  POLIURIČNA FAZA
 5.  FAZA REKONVALESCENCIJE

 

1. FEBRILNA FAZA

 

Početak bolesti je postepen /ili nagao, telesna temperatura je od 37-41C, praćena jezom, a zatim litički pad telesne temperature

 •  Glavobolja (frontalna, umerena), bol u očnoj duplji pri pokretanju očiju, gušobolja
 •  Osećaj žeđi
 •  Mučnina, povraćanje, bol u abdomenu
 •  Algični Sindrom: izražen bol u leđima, interkostalni bol !
 •  Mijalgije

 

Laboratorijski nalazi:

 1. Pregled krvi: normalne vrednosti eritrocita i hematokrita, Leukociti između 3,0 – 6,0 x 109
 2. Urin: albuminurija, sediment: eritrociti, hijalini cilindri, specificna težina je normalna ili povišena
 3. EKG: relativna sinusna bradikardija, nizak inverzan T-talas
 4. LP b.o. ili prisustvo krvi u likvoru

 

2. HIPOTENZIVNA FAZA

 

SIMPTOMI

 • Nastaje 24-48h pre pada telesne temperature
 • Tranzitorna hipotenzija
  – bolesnici sa srednje teškom kliničkom slikom ili Hipotenzija sa šoknim stanjem (1-3 dana)
 • Glavobolja slabijeg intenziteta
 • Žeđ perzistira, mučnina
 • Algični sindrom
 • Bol u abdomenu

 

OBJEKTIVNI NALAZ: Na početku ove faze: koža je suva, ekstremiteti topli, a sa padom tenzije: koža je hladna

-relativna bradikardija, ili tahikardija

 

 

3. OLIGURIČNA (HEMORAGIČNA ILI TOKSIČNA FAZA)

 

Oko 8. dana bolesti

 • Simptomi: osećaj slabosti, žeđ, mučnina, štucanje, bol u leđima je intenzivniji

 

Objektivni nalaz:

 • oligurija (vodeći simptom, može se pojaviti u toku prethodne faze)
 • arterijski pritisak se normalizuje, ili se povećava
 • dominiraju hemoragijske manifestacije (petehije, hematemeza, hemoragije u CNS)
 • Komplikacije (pluća, neurološke)

 

Laboratorijski nalazi:

 •  Krvna slika: eritrociti, hematokrit i trombociti su u referentnim vrednostima
 •  Elektrolitski status → Hiperkaliemija, hiperfosfatemija, hipokalcemija
 •  Azotne materije → Hiperazotemija
 •  Acidobazni status → Umerena acidoza
 •  Oligurija do anurije

 

4. DIURETIČNA (POLIURIČNA FAZA)

 • Uspostavljanje diureze i pojava poliurije
 • Laboratorijski nalazi: 
  Hipostenurija, posle 2 meseca stiču sposobnost koncentracije urina 
  specifična težina 1023 ili više posle testa 12h opterećenja vodom

 

 

5. REKONVALESCENCIJA

 • Vraćanje apetita
 • 3-6 nedelja, dugotrajna slabost mišića
 • Nedostatak snage, zamorljivost
 • Laboratorijski nalazi: 
  – URIN → Hipostenuria, 
  posle 2 meseca stiču sposobnost koncentrisanja urina (spec težina 1023 ili više), 
  posle testa 12h opterećenja vodom

 

DIJAGNOZA

Anamneza

– Klinička slika

– Epidemiološka anketa

 

Potvrđivanje dijagnoze indirektno:

SEROLOŠKI TESTOVI 

– ELISA (IgM, i IgG)

Hemaglutinacija (parni uzorci seruma)

 

 

Terapija

 

I Hospitalizacija

II Etiološka terapija:

Moguća primena antivirusne terapije (isljučivo u akutnoj fazi):

Ribavirin 4x 1gr/24h , zatim 1-2 gr /24h još 6 dana

III Suportivna terapia

Kortikosteoirdi, ANTIHISTAMINICI serum rekonvalescenata, INTERFERON –ALFA promenljivi rezultati

IV Simptomatska:

 •  Terapija hemoragijskog sindroma
 •  nadokanada tečnosti i regulacija elektrolitskog disbalansa
 •  regulacija acidobaznog statusa
 •  mere za uspostavljanje diureze → teški oblici zahtevaju peritonealnu dijalizu

 

Prevencija

 • Izbegavanje kontakata sa mišolikim glodarima i njihovo istrebljenje
 • Specifična profilaksa
 • Vakcinacija u prirodnim žarištima Hantan Vax vakcina.
  (postignuti dobri rezultati u Koreji i Kini).

 

 

Pulmonalni Hanta virus sindrom (PHS)

 

 • Teško akutno oboljenje respiratornog sistema
 • Nagao početak, groznica, bolovi u mišićima glavobolja, povraćanje i prolivi
 • U plućima se brzo ravijaju infiltrati obostrano,
 • Ponekad pleuralni izlivi.
 • Posle nekoliko dana može se razviti nekardiogeni plućni edem sa hipotonijom.
 • U perifernoj krvnoj slici leukocitoza, trombocitopenija i hemokoncentracija