Zajedničke karakteristike:

 • Klinički sindrom
 • Akutne infektivne bolesti virusne etiologije

 

Klinički bolest se ispoljava sledećim simptomima:

 •  Glavobolja, algični sindrom (bol u lumb. regiji, generalizovane mijalgije)
 •  Prostracija, konjunktivitis
 •  Hemoragijske manifestacije (oko 3. dana): epistaksa, hemoptizije, melena, petehije, ekhimoze, hemoragije u visceralnim organima
 •  Oštećenje hematopoeznog sistema: trombocitopenija, leukopenija-leukocitoza

 

 

Epidemiologija

 • predstavljaju zoonoze
 • Rezervoar infekcije su: miševi, pacovi, majmuni ili je rezervoar nepoznat
 • Način prenošenja infekcijemogu biti:

  – direktno (Lassa, Ebola)
  – indirektno (hrana, voda, tlo, vektori)

 • Ulazna vrata infekcije: koža i sluznice
 • Patoanatomski supstrat: kapilari i mali krvni sudovi

 

 

ETIOLOGIJA

 1.  ARENAVIRIDAE: Argentinska HG, Bolivijska HG, Lassa HG
 2.  TOGAVIRIDAE: Žuta groznica, Denga HG, Bolest Kyasanur šume, Centralnoazijska HG, Omska HG, Kongo- Krimska HG
 3.  BUNYAMWERA: Korejska HG, Nefrozonefritis sa renalnim sindromom, Epidemijska nefropatija Skandinavije
 4.  BUNIYAVIRIDAE: Rift Valley HG
 5.  NEODREĐENA GRUPA VIRUSA SLIČNA RABDOVIRUSIMA : Marburg HG, Ebola HG 

 

Prema načinu prenošenja

 

Komarci

 

– Febris flava

– Chikungunya HG

– Rift Valley

 

Krpelji

 

– Krimska HG

– Bolivijska

– Lassa HG

– HG sa nefrotskim sindromom

 

Nepoznat način prenošenja

 

– HG izazvana Marburg virusom

– HG izazvana Ebola virusom

 

 

Patogeneza

 •  vaskularne lezije
 •  imunološki procesi
 •  pokretanje DIK-a

 

DEJSTVO VIRUSA NA KRVNE SUDOVE

virus →

a) DIREKTNO DEJSTVO →oštećenje kapilara

b) INDIREKTNO DEJSTVO → preko VNS

– hipotonija kapilara

– oštećenje endotela kapilara

– TR↓

– pokretanje DIK-a

c) POKRETANJE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA:

antigen+ antitelo+ komplement

imuni kompleksi+ višak antigena ili antitela

celularni imunitet (senzibilisani Ly)

autoimune reakcije

 

 

Klinički entiteti HG

 

 1.  KOREJSKA HG
  – hemoragijska groznica sa renalnim sindromom
  – hemoragijski nefrozonefritis
  – skandinavska hemoragijska nefropatija
 2.  KRIMSKA HEMORAGIJSKA GROZNICA
  – uzbekistanska hemoragijska groznica
  – akutna infektivna kapilarotoksikoza
  – kongoanska hemoragijska groznica
 3. DENGA
  Marburg HG, Lassa HG, Ebola, HG Rift Valley
 4.  OMSKA HEMORAGIJSKA GROZNICA
  – Kyasanur forest disease