Difterija (dyphteriacroup, krup, gušobolja) je podmukla i opasna zarazna (infektivna) bolest koju uzrokuje Corynebacterium diphteriaeBacil na mestu ulaska u organizam produkuje toksin nakon čije resorpcije i diseminacije nastaju znaci bolesti.

Etiologija

Corynebacterium diphtheriae (gravis, intermedius i mitis) je Gram (+) pozitivna nepokretna aerobna bakterija. Izuzetno je otporna. Luči toksin.

 

Epidemiologija

 

 • Difterija je kosmopolitsko oboljenje, javlja se u svim geografskim područjima. Čovek je jedini rezervoar Corynebacterium diphteriae.
 • Difterija ne spada u visoko kontagiozne bolesti.
 • Ima sezonski karakter javljanja.
 • Rezervoar infekcije je bolesnik (već pred kraj inkubacije) i kliconoša (više sedmica).
 • Put širenja je kapljični. Može biti direktan (preko poljupca) ili indirektan, preko kontaminiranih predmeta.
 • Ulazna vrata infekcije su:
  – gornji respiratorni putevi
  – opekotine, rane
  – genitalije, oko (konjunktive)

 

Patogeneza

Bakterije se na mestu ulaska razmnožavaju i luče toksin koji se resorbuje i dovodi do nekroze tkiva. Lokalno se javljaju inflamacija i eksudacija i dolazi do stvaranja pseudomembrana.

Simptomi se javljaju na mestu infekcije (lokalni simptomi) i na nivou celokupnog organizma (sistemska intoksikacija).

Infekcija se najčešće prenosi putem iskašljanih kapljica tečnosti, lokalni simptomi se javljaju na mestim ulaska u organizam (ždrelo, nosna sluzokoža, grkljan, krajnici, konjuktiva,takođe ulazna vrata bolesti mogu biti i rane, jer se javlja defekt zaštitnog sloja kože).

Posle inkubacije, koja traje od 1-6 dana javljaju se znaci infekcije i specifične pseudomembrane (sivo-bele boje, građene su iz fibrina, belih krvnih zrnaca i epitelnih ćelija, čvrsto se drže za površinu sluzokože i pri pokušaju da se odstrane dolazi do krvarenja). Temperatura je takođe povećana, a zadah iz usta ima sladunjav miris. Limfni čvorovi u okolini su jako uvećani.

Nekoliko dana posle početka infekcije javljaju se i sistemski znaci, usled dejstva toksina. Može se javiti miokarditis praćen poremećajima srčanog ritma, poremećaji bubrega. Poremećaji se javljaju i u nervnom sistemu, najčešće u vidu pareza motornih nerava glave i vrata.

Zahvaljujući vakcinaciji (obično kao difterija-tetanus-pertusis (veliki kašalj) DTP), bolest je postala ređa. Međutim u novije vreme u Istočnoj Evropi (Rusiji), postojale su epidemije većih razmera.

 

TOKSIN →KRVOTOK → vezuje se za:

→ MIOKARD
→ NERVNO TKIVO
→ NADBUBREžNE ŽLEZDE
→ JETRU, BUBREG, RES

 

 • Ireverzibilan spoj

 

Klinička slika

 

 1.  RESPIRATORNA DIFTERIJA

  a) TONZILARNA DIFTERIJA
  b) LARINGEALNA DIFTERIJA
  c) DIFTERIJA NOSA

 2. EKSTRARESPIRATORNA DIFTERIJA

  a) DIFTERIJA OKA
  b) DIFTERIJA KOŽE I RANA
  c) DIFTERIJA GENITALNIH ORGANA

 

TONZILARNA DIFTERIJA

 

 • “OBIČNA″ DIFTERIČNA ANGINA
 • SUBMALIGNA DIFTERIĈNA ANGINA
 • MALIGNA DIFTERIJA

 

“OBIČNA″ DIFTERIČNA ANGINA

 • Inkubacija 2 do 5 dana
 • Bolest počinje postepeno
 • Trećeg dana skrame postaju sedefasto-porcelanskog izgleda

SUBMALIGNA DIFTERIĈNA ANGINA

 • Može nastati primarno ili sekundarno
 • Opšti znaci su izraženiji
 • Skrame se šire preko granice tonzila
 • Zadah neprijatan, sladunjav
 • Puls filiforman, hipotenzija

MALIGNA DIFTERIJA

 • Takođe primarno ili sekundarno
 • Inkubacija 2 do 3 dana
 • Znaci intoksikacije veoma izraženi, malaksalost do prostracije, nezainteresovanost, pospanost
 • Obilne epistakse, krvni podlivi
 • Vrat voluminozniji – Collum Caesareum

KOMPLIKACIJE

Komplikacije od strane kardiovaskularnog sistema

 • Rane – prva nedelja
 • Kasne – od 3. do 6. nedelje
 • Pad arterijske tenzije, Tahikardija, bradikardija, aritmije, galop, tmuli tonovi, na vrhu srca sistolni šum, udvojenost srčanih tonova
 • EKG – nespecifične promene ST i T talasa ali i blok leve grane
 • Promene su reverzibilne

Neurološke komplikacije

 • Rane – teške, pre 20. dana bolesti
 • Kasne – benigne
 • Javljaju se određenim redom i prethodi im latentni period
 • Između pojave pojedinih paraliza postoji vremenski interval
 • Uvek su simetrične, motorne
 • Javljaju se u afebrilnoj fazi (bezbolne su)
 • Promene su reverzibilne

 

LARINGEALNA DIFTERIJA
CROUP (tip mitis)

 

 1. Disfonički stadijum
 2. Dispnoički stadijum
 3. Asfiktični stadijum

 

Dijagnoza difterije

 • Klinička: Anamneza, epidemiološka anketa
 • Klinička slika
 • Bakteriološka potvrda – Za identifikaciju bakterije koristi se njeno uzgajanje na specijalnim hranljivim podlogama, a može se identifikovati i njen toksin.
 • Rutinski laboratorijski nalazi nemaju primenu u postavljanju dijagnoze.

 

Lečenje

 

 • Antidifterični serum, što pre, u dovoljnoj količini.

 

 • ″OBIČNA″ DIFTERIČNA ANGINA   →       40 – 60 000 JED.
 • SUBMALIGNA                                          60 – 100 000 JED.
 • MALIGNA                                                 100 – 300 000 JED.

od ukupne doze 1/3 i.v.

 

 • DIFTERIJA NOSA                            →        40 000 JED.
 • KRUP                                                →         60 – 80 000 JED.

 

 1. Antibiotici
 2. Kortikosteroidi

 

Zahvaljujući vakcinaciji (obično kao difterija-tetanus-pertusis (veliki kašalj) – DiTePer), bolest je postala ređa.

 

 

 

Izvor:

Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine

MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,