Trikuspidalna stenoza – opstruisan protok krvi iz desne pretkomore (DP) u desnu komoru (DK) tokom dijastole komora

ETIOLOGIJA:

 • reumatska groznica
 • zastoj krvi u velikim venama i porast pritiska

KLINIČKA SLIKA:

 • Manji priliv u desno srce smanjuje minutni volumen (MV), zamor, palpitacije
 • Usled venskog zastoja bolovi u predelu jetre, edemi
 • Pulsacije velikih vena na vratu

FIZIKALNI NALAZ:

 • Nalaz na srcu je isti kao i kod mitralne stenoze, samo se bolje čuje na donjem delu sternuma, a dijastoli šum se pojačava u inspirijumu = CARVALLOV ZNAK
 • S1 je pojačan
 • Ponekad se čuje zvek otvaranja trikuspidne valvule

EKG:

 • hipertrofija desne pretkomore (DP) (P pulmonale)

RTG:

 • hipertrofija DP
 • svetla plućna polja (smanjen protok)

TERAPIJA:

 • neslana hrana,
 • diuretici,
 • hiruška terapija (komisurotomija, balon dilatacija)

 

 

Izvor: medskripte, yale.edu,