Trikuspidalna insuficijencija – Najčešće nastaje usled dilatacije desne komore (DK) i trikuspidnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi = FUNKCIONALNA REGURGITACIJA, mada može biti i ORGANSKE PRIRODE (reumatska groznica, endokarditis, sistemske bolesti vezivnog tkiva) ili UROĐENA (prolaps trikuspidne valvule)

Hemodinamski poremećaji su slični kao i kod mitralne insuficijencije (samo što se odnose na sistemski krvotok) i nešto su blaži, jer je pritisak u desnoj komori (DK) nižI nego u levoj komori (LK) i manja je zapremina regurgitovane krvi

KLINIČKI simptomi se javljaju zbog pretežno desne srčane insuficijencije

  • Inspekcijom se uočava CIJANOZA, MRŠAVOST; postoje pulsacije vratnih vena i uvećana jetra
  • Čuje se PANSISTOLNI ŠUM u sistoli na donjem delu sternuma. Ovaj šum je nekada jako teško razlikovati od šuma mitr. insuficijencije i ventrikularnog septalnog defekta (VSD). Razlikuje se po mestu punctum max i po tome što se pojačava u inspirijumu (CARVALLOV ZNAK)
  • Po pravilu postoji i fibrilacija pretkomora, sa apsolutnom aritmijom komora

*EKG:

kod veće insuficijencije:

  • blok desne grane (dijastolno opterećenje DK)
  • fibrilacija pretkomora

RTG:

  • uvećana desna komora

TERAPIJA:

  • je hiruška (veštačka valvula)

 

 

Izvor: MedSkripte, yale.edu, freedigitalphotos.net,