Pegavi tifus (pegavac, epidemični pegavac, evropski pegavac, Typhus exanthematicus) predstavlja akutnu infektivnu bolest, koju prenose vaši. Zato se i kaže u narodu da je to bolest prljavog i vašljivog stanovništva (”Gde nema vaši, nema ni pegavca”).

 

Istorijat

 • Tukididova kuga u Atici 430 god. p.n.e.
 • Prvi detaljan opis- Fracastorius 1546.
 • Napoleonov pohod na Rusiju 1812.
 • Balkanski ratovi, Prvi svetski rat
 • 30 miliona obolelih i 3 miliona umrlih u SSSR-u posle Oktobarske revolucije
 • Drugi svetski rat – Lika, Banija, Kordun
 •  1910. Ricketts i Prowazek otkrili uzročnika
 •  1914. Weil i Felix otkrili reakciju danas poznatu kao Weil-Felixova
 •  1928. Weigl- vakcina protiv pegavca
 •  1939. Cox pojednostavio tehniku primene vakcine
 •  1947. DDT

Etiologija

 • Uzročnik bolesti je Rickettsia prowazeki
 • To je obligatna intracelularna bakterija – kokobacil
 • Množi se binarnom deobom
 • Otporna je na niske temperature 
  (živi mesecima u sasušenom izmetu vaši)
 • Uništava je temperatura od 56C posle pola sata

Epidemiologija

 • Rezervoar je čovek oboleo od pegavog tifusa ili Brill-Zinsserove bolesti, a može biti i leteća veverica (SAD).
 • Put prenošenja je preko vektora, vaši → Pediculus corporis humanus
  (nakon ujeda vaš defecira a 
  čovek češanjem unese uzročnik u organizam)
 • Bolest ostavlja solidan, često doživotan imunitet

 

Patogeneza

 • Infekcija endotela malih arterija, vena i kapilara dovodi do bubrenja endotela i sužavanja lumena (endarteritis obliterans).
 • Cirkulacija se usporava, javlja se tromboza.
 • Nastaje perivaskularna infiltracija limfocitima, polimorfonuklearnim granulocitima, plazma ćelijama (periarteritis nodosa).

Dolazi do ekstravazacije krvi i ishemije u različitim organima što prouzrokuje polimorfnu simptomatologiju.

Klinička slika

 •  Inkubacioni period iznosi 10-14 dana
  (pacijent je poslednja 2-3 dana zarazan)

1. INVAZIVNI STADIJUM (3-5 dana)

 • Bolest počinje naglo sa jezom, drhtavicom, glavoboljom, pojavom mučnine i povraćanjem.
 • Javlja se bol u svim mišićima i zglobovima, temperatura dostiže 39-40 stepeni, bolesnik je upadljivo crvenog lica i očiju, neraspoložen, ćutljiv,
 • koža je topla, suva, crvena, jezik je suv, ispucao.
 • Stanje svesti je očuvano, ali moguće su promene u vidu uznemirenosti, pomućenja senzorijuma ili pojava delirantnog stanja.

2. TIFOZNO-EGZANTEMATIČNI STADIJUM

 • traje 7-10 dana
 • javlja se febrilnost tipa kontinue
 • tifozno stanje
  – Bolesnik bunca, uznemiren je, neposlušan, razdražljiv, agresivan prema okolini i prema sebi, mogući su suicidi. Iz stanja agresivnosti i razdražljivosti ponovo ulazi u stanje najteže depresije.
 • Javlja se ospa, koja se gubi na pritisak, a nema je na licu, dlanovima i tabanima. Eflorescencije po koži su neujednačene po veličini i izgledu od makule i petehije, što zavisi od težine kliničke slike.
 • Petehijalna ospa se održava desetak dana a za to vreme menja boju, od crvene, preko žute, zelene i postaje mrka. Zbog ovako izmenjene boje dobija se utisak prljave kože koja je dobila naziv koža beskućnika – Cutis vagantium
 • Hepatosplenomegalija

3. STADIJUM REKONVALESCENCIJE

 • Oporavak koji sledi traje 20-30 dana.

Terapija

 • Sastoji se od kauzalne, simptomatske i higijensko-dijetetskog režima.
 • Kauzalna terapija se sastoji u primeni antibiotika i to pre svega tetraciklina i hloramfenikola.
 • U simptomatskoj terapiji pored nadoknade tečnosti i primene vitamina moguća je aplikacija kortikoida kod težih kliničkih oblika.

 

 

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,