Brill-Zinsserova bolest predstavlja kasni recidiv pegavog tifusa. Uzročnik je takođe Rickettsia prowazeki.

Epidemiologija:

 • pojedinačno, stariji uzrast
 • nema sezonski karakter
 • nema aktuelne vašljivosti
 • mogući rezervoar infekcije

Patogeneza

 •  Rikecije ostaju skrivene intracelularno posle preležanog pegavca
 •  U slučaju poremećene ravnoteže makro- i mikroorganizama, ulaze u krvotok i izazivaju tipičnu kliničku sliku

Klinička slika

 • Bolest ima nagao pocetak (visoka telesna temperatura, mijalgije, artralgije, jaka glavobolja)
 • Javlja se diskretna makulozna ospa u aksilama, na grudima i leđima
 • Svest je potpuno očuvana
 • Auskultatorno uočljivi znaci bronhitisa
 • Hepatosplenomegalija
 • Trajanje febrilne faze- 7-10 dana 

Komplikacije

 • obično ih nema

Dijagnoza

 •  podatak o preležanom pegavcu
 •  stariji uzrast
 •  klinička slika
 •  negativna Weil-Felixova reakcija
 •  RVK: – povišen titar od 4. dana bolesti
 •  maksimalni. titar 10. dana bolesti
 •  odsustvo IgM antitela

Terapija

– identična onoj kod pegavca

 • Sastoji se od kauzalne, simptomatske i higijensko-dijetetskog režima.
 • Kauzalna terapija se sastoji u primeni antibiotika i to pre svega tetraciklina i hloramfenikola.
 • U simptomatskoj terapiji pored nadoknade tečnosti i primene vitamina moguća je aplikacija kortikoida kod težih kliničkih oblika.

Izvor:
Infektvne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,