Adresa: Ul. Vojvode Momčila b.b, 18300 Pirot
Tel./fax:: +381 10 343-101
Centrala: +381 10 312-822

 

 

Bolnica pruža stacionarnu, specijalističko-konsultativnu i dijagnostičko-terapeutsku delatnost za oko 117.000 stanovnika pirotskog okruga. Stacionarni deo ima kapacitet od 365 postelja i površinu od 11.000m2, a poliklinički deo 17.000m2 .

Organizovati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u pirotskom okrugu, koji se prostire na teritoriji od 2761 km2 i sa čak 210 sela predstavlja najrazueniji okrug na geografskoj mapi Srbije, nije jednostavan zadatak. Imajući u vidu geostrateški položaj Pirota, blizinu bugarske granice i jednu od najvažnijih saobraćajnica, Koridor 10, ovaj zadatak biva još složeniji. U kontekstu neminovnih promena u zdravstvenom sistemu Srbije, koje su deo ukupnih reformi naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji, reforme koje sprovodi Opšta bolnica u Pirotu, postaju više od zadatka. Organizovanje kvalitetne zdravstvene zaštite prerasta u izazov sa kojim se svakodnevno suočavaju svi zaposleni u našoj ustanovi. Svaki Hipokratov poslenik ima za osnovni cilj očuvanje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva, postavljanje pacijenta u centar zdravstvene pažnje, a prevencije na pijedsetal, uz prihvatanje kvalitetne nege za prioritetnu obavezu, i sastavni deo zdravstvene usluge.

Planskom edukacijom zdravstvenih radnika koji su najznačajnija karika Opste bolnice Pirot, pažljivo se planira njihov profesionalni razvoj, poboljšava kvalitet rada, uz afirmaciju najboljih i promociju medicine zasnovane na dokazima. Uz prihvatanje i implementiranje dobrih praksi iz drugih zdravstvenih ustanova, suočavanje sa istraživanjima zadovoljstva korisnika, i spremnost da se obave interventne korekcije u oblastima u kojima su uočene primedbe i problemi, kvalitet zdravstvene usluge se svakodnevno unapređuje. Svi u pirotskoj bolnici su svesni istine da je kvalitet kontinuirani proces, a ne kratkoročna aktivnost, da potrebe korisnika moraju imati neprikosnoveni prioritet, a da je timski rad jedina atmosfera u kojoj je moguće ostvariti kvalitet.

 

Opšta bolnica Pirot je ustanova koja pruža stacionarnu, specijalističko-konsultativnu i dijagnostičko- terapeutsku delatnost za stanovništvo pirotskog okruga. Zgrada Bolnice izgrađena je petnaestogodišnjim samodoprinosom građana Pirota, 1984. godine. Stacionarni deo ima kapacitet od 333 postelje i površinu od 11 000m2, a poliklinički deo se prostire na 17 000m2.

U okviru svakog odeljenja funkcioniše poluintenzivna nega. Dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su centralnim razvodom gasova, signalizacijom i ozvučenjem. U Opštoj bolnici zaposleno je 107 lekara, među kojima jedan doktor nauka, 6 magistara, 77 specijalista, 23 specijalizanta i sedmoro lekara opšte prakse.

U okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije: “Jačanje kapaciteta srpskih bolnica”, koji je obuhvatio 20 najvećih srpskih bolnica, švedska konsultantska organizacija Carl Bro organizovala je kontinuiranu edukaciju top menadžmenta izabranih bolnica, a zatim ocenjivala viziju i misiju, biznis plan i strateške planove učesnika projekta. U okviru ovog projekta Opšta bolnica Pirot prepoznata je kao organizacija izvrsnosti u primeni veština menadžmenta za unapređenje kvaliteta i efikasnosti i proglašena je najboljom u Srbiji.

Pored kontinuirane edukacije sopstvenog kadra, uvođenja savremene opreme, bolnica angažuje i konsultante sa klinika medicinskih fakulteta u Beogradu i Nišu i Vojnomedicinske Akademije, koji prvenstveno u hirurškim granama donose novine i obavljaju teže operativne zahvate.

Za pacijente sa posebnim zahtevima Bolnica Pirot nudi smeštaj u komfornim bolničkim apartmanima. Apartmani su jednokrevetni, svaki ima telefon, fržider, TV sa zemaljskim i satelitskim programima. Apartmani su opremljeni uz pomoć sponzora pa po njima i nose imena.