Infekcija može nastati:

 

 1.  U toku trudnoće
  (prenatalna, intrauterina, kongenitalna)

   

 2.  Za vreme porodjaja (perinatalna)

   

 3.  Posle porođaja (postnatalna)

 

 

Prenatalne i perinatalne infekcije su uzrok oko 10% kongenitalnih malformacija.

 

VirusiBakterijeProtozoe
 • Rubella
 • Cytomegalovirus
 • Herpes simplex virus
 • Varicella zoster virus
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • Parvo B 19
 • HIV
 • Papilloma virusi
 • Coxackiae B, Echo
 • Listeria monocitogenes
 • Streptococcus B
 • Chlamidia
 • Treponema pallidum
 • Toxoplasma gondii
 • Plasmodium

 

Putevi infekcije

 •  HEMATOGENO – preko krvi kroz placentu (rubella, toxoplasma, Treponema pallidum)
 •  ASCEDENTNO – ushodno iz vagine (bakterijske infekcije, Chlamidia)
 •  PER CONTINUITATEM – chorioamnionitis (bakterije)
 •  DOJENJEM (HIV)

 

Delovanje infekcije na fetus

 •  DIREKTNO
 •  INDIREKTNO – hiperpireksija, hemijski, metabolički poremećaji, hipokalijemija
 •  PREDISPONIRAJUĆI ĈINIOCI: vrsta uzročnika, gestacijska starost, zrelost placente, prematuritet

 

Dijagnostika

 •  POSTNATALNA – postojeće kongenitalne malformacije
 •  PRENATALNI SKRINING ↔ najvažniji

 

 

 1.  SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA

  ELISA METODE – detekcija IgM antitela iz krvi majke, novorođenčeta ili ploda (kordoamniocentezom), plodove vode (amniocentezom). Prisustvo IgM antitela bilo gde označava akutnu infekciju majke ili ploda. IgG antitela kod majke označavaju staru infekciju, kod ploda ili novorođenčeta se pasivno prenose i gube se za 6 meseci. Ukoliko im titar raste posle porođaja znače ili infekciju krajem trudnoće ili perinatalnu infekciju.
  Testovi aviditeta- ili afiniteta. Određivanjem aviditeta IgG antitela može se najpribližnije utvrditi starost infekcije. Što je aviditet viši (izražava se u %) to znači da je infekcija starija.

   

 2.  IZOLACIJA VIRUSA ILI BAKTERIJA
 3.  PCR TEHNIKE
  Za njih važi da su skupe, nisu rutinske ali se rade i kod nas.

 

Virusne infekcije u trudnoći

 

RUBELLA:

 • spontani pobačaj
 • mrtvorođenje
 • rađanje deteta sa kongenitalnim anomalijama
 • Najopasniji, prva rubela u periodu organogeneze prvih 12-16 gestacijskih nedelja:
  GREGOV TRIJAS: ductus botali, gluvoća, slepilo, mogući hepatitisi, mentalna retardacija, mikrocefalija.
 • Ukoliko se utvrdi akutna rubela u prvom trimestru trudnoće indikovan je prekid trudnoće.

 

 

CITOMEGALOVIRUS (CMV):

 • prenatalno rana trudnoća → kongenitalna oštećenja
 • prenatalno kasnije u gestaciji  rađanje naizgled zdravog deteta koje će kasnije razviti oštećenja, najčešće oka i sluha, mentalni deficit
 • perinatalno  najčešće blaga pneumonija ili asimptomatska
 • Prva infekcija u organogenezi → indikovan pobačaj (rađanje deteta sa citomegalijskom inkluzionom bolešću – hepatosplenomegalija, trombocitopenija, horioretinitis, petehije, mikrocefalija).
 • Deca sa kongenitalnom ili perinatalnom infekcijom izlučuju virus urinom i pljuvačkom do godinu dana i treba da se izoluju.

 

HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV):

 • Prva HSV1 infekcija u organogenezi je ekstremno retka, ipak dovodi do teških oštećenja ploda.
 • Najčešće se infekcija novorođenčadi događa sa HSV2 u toku porođaja majke koja ima aktuelni genitalni herpes. Mogući ishod:
 1.  GENERALIZOVANI OBLIK, SEM disease
 2.  MENINGOENCEPHALITIS
 3.  kožni oblik

TEŠKE SEKVELE (izuzev kožne forme?)

 

VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV):

 • Retko, ali u prvih 16 nedelja može dovesti do hipolazije udova, oštećenja centralnog nervnog sistema (CNS-a), oštećenja oka
 • Posle 16. nedelje ne dovodi do kongenitalnih oštećenja, ali deca rano postnatalno mogu dobiti zoster

 

SINDROM PERINATALNE VARICELLE

 • najopasniji period je kad majka dobije varicelu 5 dana pre i 2 dana posle porođaja  teška varicella novorođenčeta
 • Prevencija: Aciklovir majci, detetu VZVHIG plus aciklovir

 

 

 •  Parvo B19 → dovodi do pobačaja ali ne i do kongenitalnih oštećenja
 •  HBV, HCV  dovode do infekcije deteta ali ne i do malformacija
 •  HPV → infekcija u toku porođaja, kasnije u životu respiratorni juvenilni laringitis, bradavice
 •  Enterovirusi: retko dovode do kongenitalnog oštećenja, ali ipak mogu; mogu nastati u bilo kojem periodu trudnoće i posle porođaja.

 

 

Bakterijske infekcije u trudnoći

 

 

 •  LISTERIOZA dovodi do spontanog pobačaja, mrtvorođenja ili prevremenog porođaja. Nastaje u bilo koje vreme gestacije.
  24-48h posle porođaja GRANULOMATOSIS INFANTISEPTICA  mikroapscesi u svim organima, smrtnost je oko 50%. Posle ovog perioda, postnatalno nastaje meningitis, sepsa
 •  Streptococcus pyogenes  ascendentno, sepsa – meningitis
 •  Chlamidia  chorioamnionitis koji nastaje ascendentno, dovodi do prevremenih porođaja, najčešće u toku samog porođaja
 •  Treponema pallidum  hematogeno, kongenitalni sifilis, rani ili kasni

 

 

 

Protozoalne infekcije u trudnoći

 

Toxoplasma gondii majke, putem ingestija cista, često je asimptomatski ali može i gl. forma

 • RANA GESTACIJA pobačaj, kongenitalne malformacije, mrtvorođenje
 • Drugi trimestar KLASIĈNA KONGENITALNA TOKSOPLAZMOZA: 15-25 nedelje, hepatosplenomegalija, ikterus, chorioretinitis, encefalitis, kalcifikacije u mozgu, ospa
 • Treći trimestar UGLAVNOM BEZOPASAN
 • Terapija majke do 16. nedelje spiramicin;
  posle 16. nedelje, ako je inficirana samo majka  i dalje spiramicin do poroda,
                               ako je i fetus  od 16. nedelje pirimetamin i sulfadiazin uz leukovorin

 

Plasmodium  malarija,

 • pobačaj, mrtvorodjenje, spontani pobačaj.
 • Pri sumnji na kongenitalnu infekciju savetuje se da se uradi TORCH test!

 

TORCH je test krvi na navedene grupe bolesti :

 1.  T oxoplazmoza
 2.  O stale infekcije – sifilis, hepatitis B, varicella zoster
 3.  R ubella – virus koji izaziva bolest sličnu rubeoli (German measles)
 4.  C ytomegalovirus ili CMV
 5.  H erpes simplex virus – uzročnik genitalnog herpesa.

_____________________________________________
Izvor: Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine; 
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net