Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu benznidazole-a kod dece starosti između 2 i 12 godina u terapiju Šagasove bolesti. Ovo je prvi terapijski protokol odobren u SAD u tretmanu Šagasove bolesti.

Šagasova bolest, ili američka tripanozomijaza, je parazitarno infektivno oboljenje uzrokovano Trypanosoma cruzi  a ima različite puteve prenošenja, uključujući kontakt sa fecesom određenih insekata, transfuzijom krvi, ili sa majke na dete tokom trudnoće. Tokom godina infekcije, bolest može izazvati ozbiljna srčana oboljenja, a može uticati i na procese gutanja i digestije. Dok Šagasova bolest pogađa primarno osobe u ruralnim latinoameričkim oblastima, skorašnja istraživanja pokazuju da oko 300.000 osoba u SAD boluje od Šagasove bolesti.

Sigurnost i efikasnost benznidazole pokazana je ekroz dva placebo kontrolisana istraživanja kod deec uzrasta 6-12 godina. Najčešća neželjena dejstva leka su stomačni bolovi, svrab, glavobolja, mučnina, povraćanje, poremećaj broja leukocita, urtikarija, oslabljen apetit.

Benznidazol je produkt farmaceutske kompanije Chemo Research, S. L., koja je nagrađivana u polju istraživanja novi lekova u prevenciji i tretmanu određenih tropskih bolesti.

 izvor: FDA