Apsces pluća (Gnojno zapaljenje pluća, Abscessus pulmonum) je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina. (tuberkulozni (TBC) proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu)

Ako u zahvaćenom delu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama, govori se o gangreni pluća.

PREDUSLOVI ZA RAZVOJ APSCESA:

 • Teško opšte stanje pacijenta
 • Hronični alkoholizam
 • Prethodna bolest pluća (bronhitis, bronhiektazije, emfizem, karcinom)

NEPOSREDNI UZROK APSCESA MOŽE BITI:

 • Aspiracija stranog tela (besvesno stanje, pijanstvo, u toku aspiracije gastričnog sadržaja, krvi…)
 • Bronhijalna opstrukcija (tumori, strano telo…)

MIKOBIOLOŠKI NALAZ SPUTUMA:

 • gnojni stafilokok, pneumokok, klebsiela, streptokok, Escherichia coli

 

Putevi dospevanja čestica u pluća:

 • inhalacija,
 • hematogeno,
 • limfogeno ili
 • direktno usled povrede toraksa.

KLINIČKI TOK:

 • U početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (povišena telesna temperautra, groznica, probadanje u grudnom košu, opšta slabost).
 • Dalje nastaje pojava izražene leukocitoze (20000/cm3) i dalje pogoršanje opšteg stanja, kašalj i iskašljavanje na puna usta (kao da povraća – VOMIQE) gnojnog, ponekad fetidnog sadržaja.
 • Količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronhusa, i može da se kreće do nekoliko stotina mililitara, kasnije se smanjuje.
 • Ako se ne započne terapija antibioticima, nastupa kaheksija i javljaju se maljičasti prsti.

NALAZ NA PLUĆIMA:

 • U početku, pre pojave drenaže apscesa u bronh, nalaz odgovara bronhopneumoniji.
 • Kada se stvori šupljina javljaju se rano inspirijumsko i kasno ekspirijumsko pucketanje, a mogući su i timpanijum i amforično disanje (velika šupljina, a mali izlaz)

KOMPLIKACIJE:

 • Na mestu apscesa mogu se stvoriti bronhiektazije
 • Ako i nakon šest nedelja terapijom ne dođe do izlečenja to je hronicitet apscesa
 • Na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu, može se razviti empijem pleure
 • Smrtnost iznosi i do 20%

DIJAGNOZA:

 1. Naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojavog sadržaja
 2. RTG (šupljina sa nivoom) – kada se isprazni
 3. Nalaz elastičnih vlakana u sputumu
 4. Bronhoskopija

Diferencijalna dijagnoza:

 • Tuberkuloza (TBC) (tragati za Kohovim bacilom)
 • Bronhiektazije
 • Karcinom pluća
 • Infarkt pluća
 • Bronhopneumonije
 • Gljivična oboljenja
 • Piopneumotoraks

 

TERAPIJA:

 • Antibiotici velike doze : 
  kombinacija Penicilin (3-4ml/dan) + Streptomicin (1gr/dan) ili uraditi antibiogram. 
  Lečenje antibioticima sprovoditi sve do izlečenja apscesa (zatvaranje apscesa i prestanak iskašljavanja)
 • Posturalna drenaža gnojnog sadržaja
 • Bronhodilatatori
 • Hiruška resekcija (ako dugo ne reaguje na ordiniranu terapiju)

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,