Opdivo (nivolumab) u kombinaciji sa Yervoy (ipilimumab) predstavlja prvu kombinaciju lekova odobrenu u terapiji mezotelioma nakon 16 godina.

Početkom oktobra ove godine američka agencija za lekove (FDA) odobrila je lek Opdivo (nivolumab) u kombinaciji sa Yervoy (ipilimumab) kao prva linija terapije odraslih sa malignim pleuralnim mezoteliomom koji se hirurški ne može odstraniti. Ovo je prvi terapijski protokol odobren u terapiji mezotelioma u poslednjih 16 godina, a druga sistemska terapija mezotelioma odobrena od strane FDA. Još 2004.godine FDA je odobrila kombinaciju pemetrexed/cisplatin u terapiji mezotelioma, a sada pacijenti imaju novi terapijski protokol koji pokazuje napredak u ukupnom preživljavanju.

Maligni pleuralni mezoteliom (MPM) je po život opasan karcinom pleure (plućne maramice) uzrokovan inhalacijom azbestnih vlakana, godišnje se samo u Americi potvrdi oko 20000 novih slučajeva. MPM je najčešći od mezotelioma, a većina pacijenata imaju hirurški neresektabilnu bolest u trenutku postavljanja dijagnoze. Sa do sada dostupnim terapijskim protokolima ukupno preživljavanje je veoma slabo. Opdivo I Yervoy su mokolnoska anitetla koja, u kombinaciji, smanjuju rast tumora poboljšanjem T-ćelijske funkcije.

Ovaj novi terapijski protokol je evaluiran tokom randomizovane studije na oko 605 pacijenata sa prethodno ne-tretiranim, hirurški neresektabilnim MPM. Pacijenti su primali intravensku infuziju leka Opdivo svake dve nedelje sa intravenskom infuzijom leka Yervoy svakih šest nedelja tokom dve godine, ili hemoterapijski protokol baziran na platini tokom šest ciklusa. Tretman lekovima je trajao dve godine ili do pojave toksičnih efekata terapije ili progresije bolesti. Ovaj novi terapijski protokol je pokazao produženo srednje vreme preživljavanja u odnosu na prethodni hemoterepijski protokol.

Najčešći neželjeni efekti leka Opdivo u kombinaciji sa Yervoy kod pacijenata sa MPM su: umor, svrab, bol u mišićima, dijareja, mučnina, oslabljen apetit. Yerevoy može uzrokovati ozbilnija stanja poput pneumonitisa, kolitisa, hepatitisa, nefritisa.

Terapijski protokol je proizvod farmaceutske kuće Bristol-Myers Squibb Company.