Tag: operacija

Peritonitis

Peritonitis (zapaljenje trbušne maramice, upala trbušne maramice) predstavlja lokalizovano ili generalizovano oboljenje peritoneuma, koje može proticati ili kao akutno ili…

Ileus

Ileus (intestinalna opstrukcija, ileus paralyticus, ileus e strangulatione, ileus e obstructione, ileus mechanicus, vezana creva) predstavlja prekid u pasažI creva.…