Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.

  • BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a SISTOLNI ŠUM se slučajno otkriva
  • U težim služajevima: dispnea pri naporu, ponekad sinkopa, moguća je cijanoza perifernog tipa
  • Karakterističan je SISTOLNI EJEKCIONI ŠUM nad pulmonalnom arterijom koji se širi ka levom ramenu i vratu, može biti praćen trilom
  • Kod teške stenoze drugi ton je široko udvojen, a P2 komponenta je oslabljena
  • Čest je RANI EJEKCIONI ŠUM 

EKG:

  • hipertrofija desne komore = visok R u V1 i V2; dubok S u V5 i V6;
  • izraz sistolnog opterećenja desne komore je negativan T u V1

Terapija:

  • je hiruška ako je gradijent pritisaka između desne komore i a.pulmonalis 40-60 mmHg 
    (Perkutana transluminalna valvularna dilatacija)

 

 

Izvor: medskripte, wikipedia, yale.edu, mayoclinic.com,