Tetralogija Falo (tetralogy of Fallot (TOF)) je urođeni srčani defekt koji uključuje četiri anatomske abnormalnosti (mada  su samo tri od njih uvek prisutne). To je najčešća cijanotična srčana mane, a i najčešći uzrok sindroma plave bebe. Prvi put je opisana 1672. godine od strane Niels Stensen, potom 1773. Edvard Sandifort, a u 1888. od strane francuskog lekara Etienne-Louis Artur Fallot, po kome je i nazvana.

 

Tetralogija Fallot obuhavata četiri istovremene greške:

 1. STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS
 2. KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 3. DEKSTROPOZICIJU AORTE – “jaše nad septumom”
 4. HIPERTROFIJA DESNE KOMORE

 

Patogeneza:

 • Dekstropozicija aorte omogućava da aorta prima krv iz obe komore, što značI da u nju ulazi i oksigenisana i neoksigenisana venska krv
 • Stenoza pulmonalnog ušća sprečava protok ka plućima, tako da veći deo krvi iz desne komore odlazi u aortu, manji u pluća (sledi smanjena oksigenacija krvi)
 • Desna komora savlađuje dva otpora: stenozu pulmonalnog ušća i sistemski pritisak, pa dolazi do hipertrofije desne komore

 

Klinički oblici:

 1. BLEDI FALLOT 
  blažI oblik; manje suženje a.pulmonalis; blaga cijanoza
 2. EKSTREMNI FALLOT 
  izrazita cijanoza od rođenja; kod odraslih se ne sreće

Klinička slika:

 • CIJANOZA je najvažnija karakteristika !!!

  Cijanoza je plavičasta, modra prebojenost kože i sluznica nastala usled smanjene saturacije hemoglobina (Hgb) kiseonikom (povišen je redukovani hemoglobin (Hgb) u krvi, više od 5g/100ml)

 • CENTRALNA CIJANOZA
  plavičasta prebojenost kože i sluznica usta (naročito jezika !!!), 
  sreće se kod plućnih bolesti (pad ventilacija; poremećen odnos ventilacija/perfuzija), srčanih bolesti (stenoza pulmonalne arterije, tetralogija Fallot – desno-levi (DL) šant)
 • PERIFERNA CIJANOZA
  plavičasta prebojenost kože. Jezik normalne boje !!!
  Nastaje usled poremećaja cirkulacije (mali minutni volumen (MV) srca), usled čega raste koncentracija redukovanog hemoglobina (Hgb) u venskoj krvi, dok je u arterijskoj saturacija kiseonika normalna. 
  Periferna cijanoza postoji u mitralnoj stenozi, kardiogenom šoku, kod lokalne vazokonstrikcije (stezanje prsta gumicom)
 • Većina dece nema cijanozu na rođenju, već se javlja od 6-12 meseca
 • Usled anoksemije deca zaostaju u razvoju.

  Tolerancija na otpor je izuzetno smanjena, javlja se cijanoza i dispnea, pa deca zauzimaju ČUČEĆI POLOžAJ, jer u njemu osećaju manju dispneju. Cijanoza se javlja pri plaču, trčanju, hranjenju

 • U slučajevima teške tetralogije Fallot i teže anoksemije mozga, deca imaju ANOKSEMIČNE KRIZE (obično pri plaču, hranjenju) koje se ispoljavaju iznenadnom malaksalošću, gubitkom svesti, konvulzijama, šokom od smrti. Uzrok je spazam plućne infundibularne arterije

Fizikalni nalaz:

 • Karakteristična je UDVOJENOST DRUGOG TONA
 • Čujna je samo A2 komponenta; nad pulmonalnom arterijom se čuje samo SISTOLNI EJEKCIONI ŠUM različitog intenziteta (od dosta grubog, praćenog trilom, do sasvim blagog; u najtežim slučajevima se ne čuje, dakle, jačina šuma opada sa većom pulmonalnom stenozom)
 • Usled anoksemije javlja se poliglobulija (porast eritrocita (Er) i hematokrita (Ht))

EKG:

 • hipertrofija desne komore: visok R u V1; dubok S u V6

Prognoza i komplikacije:

 • Ova mana ima lošu prognozu.
 • Deca umiru usled infekcija, moždanog apscesa, tromboza, infektivnog endokarditisa, anoksemične krize
 • Najteža komplikacija je cerebralna tromboza (usled poliglobulije) koja daje hemiplegije

RTG:

 • malo srce sa hipertrofijom desne komore; luk a.pulmonalis nedostaje; vrh srca proširen u vidu ”drvene klompe”; vaskularna šara pluća je oskudna

Terapija:

 • zatvaranje VSD;
 • hiruška transpozicija krvnih sudova;
 • proširenje pulmonalne stenoze

 

 

Izvor: medSkripte, wikipedia.org, yale.edu, mayoclinic.com,