U normalnom srcu impulsi mogu do komora biti sprovedeni samo preko AV nodusa. Preeksitacija (aktivacija ranija od normalne) postoji kada impulsi iz pretkomora zaobolaze normalno AV zadržavanje, i brzo se sprovode do komora. Ovde postoje akscesorni sprovodni putevi, koji povezuju pretkomore i infranodalna vlakna provodnog sistema (Kentov snopić).

Na EKG:

  • kratak PR-interval (ispod 0,12 sec);
  • proširen QRS;

 

KLINIČKA SLIKAparoksizmalne tahikardije (uslovljene kružnim kretanjem impulsa brze frekvence). U odsustvu napada paroksizmalne tahikardije ili atrijalne fibrilacije tj atrijalnog fletera – su asimptomatski

Simptomi dolaze od napada pomentuih aritmija; napadi su kratkotrajni; mogu biti prekinuti stimulacijom vagusa. Retko može doći u prvoj epizodi do atrijalne fibrilacije koja generiše ventrikularnu fibrilaciju, a ova se završava smrću.

ETIOLOGIJA je kongenitalna. Većina bolesnika sa WPW sindroma ima zdravo srce.

TERAPIJA

  • je prekid napada paroxizmalne tehikardije (manevri za stimulaciju vagusa; i.v aritmici; na kraju elekrtrokardioverzija sa DC šokom)
  • Profilaksa je potrebna bolesnicima sa učestalim i dugotrajnim napadima: 
    antiaritmici i beta-blokatori u monoterapiji ili kombinovani; 
    za prevenciju atrijalne fibrilacije – amiodaron

 

 

 Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,