Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su:

 • aplatiranost ili inverzija T-talasa
 • depresija ST-segmenta
 • lako skraćenje QT-intervala
 • umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec)

Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj srčanoj osetljivosti na digitalis, dolazi do znakova toksičnosti, koji se prvenstveno ogledaju u pojavi različitih aritmija

Blago predoziranje digitalisa daje:

 • sinusne bradikardije, a u bolestima sa atrijalnom fibrilacijom i flatreom = spora frekvencija komora (40-60)
 • AV blok 1.stepena (PR-interval 0,25-0,4 sec)
 • VES (najčešće bigeminije)
 • SA blok 2.stepena
 • AV blok 2.stepena

Znatno predoziranje digitalisa:

 • multifokalne VES; 
  VES u paru; ili 
  repetitivna ventrikularna tahikardija
 • nodalni ritam izmicanja ili ubrzani nodalni ritam
 • paroksizmalna atrijalna tahikardija sa blokom

Izražena intoksikacija digitalisom:

 • neparoxizmalna nodalna tahikardija sa frekvencom 100-200/min
 • SA blok III stepena ili sinusni zastoj praćen sinkopom
 • kompletni AV blok
 • bidirekciona ventrikularna tahikardija
 • ponavljane ventrikularne tahikardije ili ventrikularne fibrolacije

 

TERAPIJA aritmija uzrokovanih digitalisom:

 • Digitalis ima veoma malu terapijsku širinu, pa ga je predozirati veoma leko
 • Pri pojavi aritmije tokom digitalizacije, najpre dobro razmisliti da li je ona uzrokovana terapijom, ako zaključimo da jeste, onda obavezno isključiti digitalis, dok se ritam ne normalizuje
  Dati kalijum, radi korekcije hipokalijemije
 • lidokain, beta-blokatori = za ventrikularnu tahikardiju
 • defibrilacija DC šokom = ventrikularna fibrilacija
 • atropin i.v = AV ili SA čvor; ako je bez efekta – plasirati privremeni vodič srca

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,