Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis) –  vrlo retka bolest perikarda (srčane maramice), retko se nalazi primarno, a najčešći je u sklopu nekog drugog oboljenja ili kao komplikacija osnovne bolesti.

 

ETIOLOGIJA:

 1. Idiopatski
 2. Infektivni: virusi, bakterije, gljivice, paraziti
 3. Autoimunske bolesti: sistemske bolesti vezivnog tkiva
 4. Tokom akutnog infarkta miokarda (epistenokardični perikarditis)
 5. Neoplazije: mezoteliom i metastaze iz pluća i dojke
 6. Uremični: uremija, miksedem
 7. Posttraumatski (posle traume)
 8. Posle zračenja (postiradijacioni)
 9. Disekantna aneurizma aorte i ruptura srca
 10. Tokom reumatske groznice

 

KLASIFIKACIJA:

 1. AKUTNI:

  Suvi (fibrinozni)
  Exudativni sa ili bez tamponade

 2. SUBAKUTNI:

  Efuzno-konstriktivni
  Konstriktivni

 3. HRONIČNI:

  Hronični izliv
  Adhezivni

 

AKUTNI FIBRINOZNI PERIKARDITIS (suvi perikarditis, pericarditis sicca)

 

Može biti izazvan bilo kojom prethodno navedenom noksom, ali je najčešće posledica TBC-a

Četri kardinalna simptoma su:

 1. Bol u grudima – najčešći znak; lokalizovan je centralno ili levo

  – Bol se pojačava pri dubokom udisaju ili pri kašlju, gutanju, u ležećem položaju, a popušta kada bolesnik sedne ili se nagne napred

  – Bol se širi u levo rame i m. trapezius, nekada u desnu ruku, ali za razliku od akutnog infarkta miokarda, nikada u šaku !!! Mogu ga pratiti povišena temperatura i malaksalost

 2. Perikardno trenje – patognomonično za suvi perikarditis

  – To je visokotonski šum, grebućeg karaktera, koji nastaje trenjem perikardnih listova prekrivenih fibrinom tokom KOMORNE SISTOLE i, DIJASTOLE i SISTOLE PRETKOMORA (čuje se u tri akta – šum lokomotive)

  – Najbolje se čuje na donjem delu leve ivice sternuma. Nekada je diskretan, pa ga treba tražiti u raznim položajima tela (sedećem, nagnutom napred, u ekspirijumu ili u položaju koleno-lakat)

  –  Od pleuralnog trenja najlakše ga je razlikovati po tome što se čuje i po prestanku disanja

 3. EKG promene potiču od zatvaranja subepikardnog miokarda

  – U I, II, V2-V6 – elevacija ST segmenta, uz niske ili negativne T-talase
  – Posle nekoliko dana elevacija ST nestaje, dok negativan T talas može dugo da postoji
  – Nema Q zupca
  – Postoji poremećaj ritma, što ukazuje da postoji i miokarditis

 4. Povišena telesna temperatura

 

Dijagnoza:

 • klinička slika,
 • RTG srca i pluća,
 • TBC test,
 • hemokultura kod povišene telesne temperature, proba na viruse,
 • biopsija perikarda

 

Diferencijalna dijagnoza:

 • AKUTNI INFARKT MIOKARDA: kod akutnog infarkta miokarda, bol je stalan, ne pojačava se pri respiratornim fazama, ne popušta kada se bolesnik nagne napred. Bol može da zračI u šake. 
  ST elevacija ne prelazi 5mV. T talas postaje negativan još dok postoji ST elevacija (kod perikarditisa, tek kada se ST spusti). Postoji Q-zubac.
 • PLEURITIS, PNEUMOTORAX

 

Terapija:

 • hospitalizacija
 • etiološka terapija
 • simptomatska terapija: suzbijanje bola i upale (aspirin), ako on ne pomogne onda kortikosteroidi (Prednison)

 

 

PERIKARDNI IZLIV (Akutni eksudativni perikarditis, pericarditis exudativa)

 

Klinička slika zavisi od:

 1. brzine nakupljanja
 2. količine tečnosti
 3. rastegljivosti perikarda (srčane maramice)

 

Tako da, ako se tečnost sporije nakuplja u rastegljivom perikardu, može se naći i 1-2 litra, a da njeno prisustvo ostane bez tamponade. U suprotnom, do nje dovodi i nekoliko stotina mililitara tečnosti, ako se ona prebrzo nakuplja.

 

 

1. EKSUDATIVNI PERIKARDITIS BEZ TAMPONADE SRCA

 

– tup bol u grudima, dispneja, naročito pri naporu

Zbog kompresije okolnih struktura:

 • promuklost (n.recurens)
 • disfagija (jednjak)
 • kašalj (traheja i bronhije)
 • dispneja (pluća)
 • muka i štucanje (susedni abdominalni organi)

 

Ictus se ne palpira , a perkutorna zona apsolutne tmulosti je proširena; Tahikardija, mukli tonovi; Kod nekih pacijenata, postoji i perikardni treći ton, odmah posle S2

 • Ewartov znak: perkutorna tmulost i izmenjen disajni zvuk ispod levog ugla skapule. Ovo Iščezava kada se bolesnik negne napred.

 

RTG:

 • uvećana srčana senka, oblika trougla ili tikve
 • srčana kontrakcija je smanjenih amplituda
 • žive pulzacije aortnog dugmeta (ono je van izliva); pluća su čista

 

EKG:

 • QRS kompleks je niske voltaže i nizak je T-talas
 • tahikardija

 

Dijagnostika:

 • Scintigrafija (albumini obeleženi Tc), CT, NMR, EHO 
 • Punkcija perikarda (transudat ili eksudat) – Kod maligniteta u etiologiji izliv je krvav

 

Terapija:

 • isto kao i suvi perikarditis
 • purulentni izliv: antibiotici + drenaža (perikardiocenteza)

 

2. TAMPONADA SRCA (izliv u srčanoj kesi)

 

– Može se javiti u akutnom ili hroničnom obliku, kao komplikacija bilo kod etiološkog oblika perikarditisa, ali i kod akutnog infarkta miokarda

Pritisak nakupljene tečnosti u perikardu brzo dostiže vrednosti dijastolnog pritiska u desnom srcu, a ubrzo i u levoj komori, pa je tako otežano punjenje srca. Zbog togaje smanjen minutni volumen i arterijski pritisak a raste venski pritisak.

Klinička slika:

 • dispnea, uznemirenost, znojenje sinkopa, ortopnea, bledilo hladnih udova, nabrekle vene vrata,
 • iktus se ne palpira, kompenzatorna tahikardija, mukli tonovi,
 • pad arterijskog pritiska, porast venskog pritiska, oligurija

 

Fizikalni nalaz:

 • perikardni treći ton i ponekad perikardno trenje,
 • paradoksalni puls: tokom udaha dolazi do smanjenja sistemskog pritiska, pri tome slabi ili iščezava radijalni puls

 

EKG, RTG i Punkcija perikarda: kao kod eksudativnog perikarditisa

 

Diferencijalna dijagnoza:

 • akutni infarkt miokarda,
 • akutna iskrvarenja (šok),
 • plućna embolija

 

Terapija:

 • Kiseonik (5-10 ml/min)
 • punkcija perikarda
 • 500ml fiziološkog rastvora
 • ako se tamponada ponavlja, u perikardnu šupljinu ubacujemo neapsorbilni kortikosteroid

 

 

 

SUBAKUTNI PERIKARDITIS

 

1. KONSTRIKTIVNI PERIKARDITIS (”srce u oklopu”pericarditis constrictiva)

 

Etiologija:

 • TBC i ostali prethodno navedeni uzroci

 

Kod ovog oblika listovi perikarda postaju zadebljali i međusobno srasli, nerastegljivi. Na ovako izmenjene listove mogu se istaložiti soli kalcijuma, pa nastaje srce u oklopu (”panzer hertz”)

Postoji otežano dijastolno punjenje, šyo dovodi do povećanja i izjednačavanja dijastolnih pritisaka u svim šupljinama srca (u sve četiri) – plato pritisaka, kao i do porasta venskog pritiskaUsled pada dijastolnog punjenja srca, dolazi do kompenzatorne retencije vode i soli, što donekle, omogućava bolje punjenje komora.

Sve dok je očuvana sistolna funkcija srca, nema simptoma. Kasnije dolazi do prodiranja veziva u miokard (srčani mišić), atrofije miofibrila (srčana mišićna vlakna), kompresije krvnih sudova ožiljnim tkivom → ishemija miokarda → poremećaj sistolne funkcije miokarda → globalna srčana insuficijencija

 

Klinička slika:

 • lako zamaranje, dispnea pri naporu
 • zastoj u jetri, ascites – gubitak apetita, osećaj nadutosti
 • usled ascita je podignuta dijafragma (dispnea u miru)
 • jako nabrekle vene vrata
 • pri dubokom udahu, njihova nabreklost se pojačava (Kussmaulov znak)
 • tahikardija
 • perikardni treći ton se u dijastoli javlja pre galopa
 • edem jetre i ascit se mnogo ranije javljaju, nego edem potkolenica
 • u slučaju dugotrajne konstrikcije – ciroza jetre

 

RTG:

 • srce je pri disanju fiksirano;
 • kalcifikacije perikarda

 

EKG:

 • niska voltaža, difuzna adaptiranost ili negativan t talas,
 • Q-zubac (fibroza),
 • atrijalna fibrilacija

 

Na ultrazvučnom pregledu zapažaju se zadebljali listovi perikarda

Diferencijalna dijagnoza:

 • restriktivna kardiomiopatija
 • sindrom gornje šuplje vene (nabrekle vene vrata, cijanoza glave, bez otoka jetre)

 

Terapija:

 • diuretici
 • perikardentomija (oslobađanje srca; radi se pre masivne fibroze miokarda, jer postoji opasnost od cepanja perikarda)

 

2. EFUZNO KONSTRIKTIVNI PERIKARDITIS

 

Etiologija:

 • TBC, maligniteti, zračenje,

 

Ovde postoji kombinacija zadebljalog visceralnog perikarda (koji daje konstrikciju), i izliva (koji dovodi do hronične tamponade srca). Posledica ovoga je visok pritisak u desnoj pretkomori i kada se punkcijom intraperikardni pritisak dovede na nulu

Klinička slika:

 • dispnea pri naporu, zamorljivost,
 • težina u grudima, nabrekle vene vrata,
 • paradoksni puls, oslabljeni tonovi

 

Terapija:

 • perikardentomija

 

 

HRONIČNI PERIKARDITISI

 

1. HRONIČNI PERIKARDNI IZLIV


– je onaj koji traje duže od 6 meseci. 
Nastaje kao posledica neizlečenog perikardnog izliva, ali može da se javi i kod nezapaljenjskih poremećaja – tokom hronične srčane insuficijencije, teške hipoalbuminemije, miksedema, poremećaja limfotoka

Klinička slika:

 • vene vrata su nabrekle,
 • srčana senka je povećana – duže od 6 meseci

EHO, RTG i EKG odgovaraju eksudativnom perikarditisu.
Ako je perikard nerastegljiv – znaci hronične tamponade srca

Terapija:

 • Bolest se može potpuno izlečiti ili prećI u konstriktivni oblik
 • Etiološka terapija, kortikosteroidi, punkcija

 

2. ADHEZIVNI PERIKARDITIS (pericarditis adhaesiva chronica)

 

Predstavlja posledicu ranije bolesti. Najčešće TBC i virusi. Postoje trakaste adhezije između dva lista perikarda (perikarda i epikarda) ili parijetalnog perikarda i okolnih medijastinalnih organa. 

Obično nema naglih hemodinamskih poremećaja, sve dok EKG ne otkrije ishemiju srca, kada počinju dispnea pri naporu, probodi ili tištanje u predelu srca

EKG:

 • negativan t-talas

Diferencijalna dijagnoza:

 • KORONARNA BOLEST = kod perikarditisa nama tipičnih anginoznih bolova (koronarografija)

Terapija

 • nije potrebna

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape,