Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD) –  Međukomorski septum se nedovoljno razvio, pa postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora.

Defekt je najčešće lokalizovan na membranskom delu septuma (ali može i na mišićnom)

Pošto je sistolni pritisak leve komore veći nego desne komore, jedan deo krvi se preliva iz leve u desnu komoru za vreme sistole. Tako se povećava volumen krvi u desnoj komori, plućnoj arteriji, a time se i povećava protok kroz plućnu vaskularnu mrežu, levu pretkomoru i levu komoru.

Klinička slika:

  • Manji defekt ne daje simptome, samo postoji SISTOLNI ŠUM.
  • VećI defekt može rano dovesti do srčane insuficijencije

Fizikalni nalaz:

  • GRUB SISTONI ŠUM U 4.MRP (četvrti međurebarni prostor) LEVO uz sternum, koji propagira u svim pravcima.
  • Obično je praćen podrhtavanjem – TRILOM U SISTOLI 

EKG:

  • pokazuje znake povećanja obe komore, tj visok R u V1 i V6 sa dubokim S u istim odvodima

Terapija:

  • VSD se zatvara hiruški
  • VećI defekt sa plućnim protokom nekoliko puta većim od sistemskog daje velike smetnje koje se u detinjstvu ispoljavaju srčanom insuficijencijom, a kasnije sekundarnom plućnom hipertenzijom i inverzijom šanta.

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org,