Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju.

DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban za održavanje normalne cirkulacije, a u postnatalnom životu njegovo perzistiranje predstavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka

Zbog većeg pritiska, krv stalno ide iz aorte u pulmonalnu arteriju, opterećujućI volumenom levu komoru i levu pretkomoru. Vremenom se može razviti plućna hipertenzija sa dispnejom.

Fizikalni nalaz:

  • U drugom međurebarnom prostoru levo, čuje se KONTINUIRANI ŠUM, počinje u sistoli (posle prvog tona) i nastavlja se bez pauze preko drugog tona u dijastoli i završava se pre prvog tona
  • Drugi ton je zato obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma, koji je praćen trilom. Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada. Širi se prema levoj klavikuli, jak je, oštar i grub

EKG:

  • hipertrofija LP i LK

Komplikacije:

  • U blagim slučajevima mana je asimptomatska.
  • Kratak i širok kanal, vać u ranom detinjstvu može usloviti PLUĆNU HIPERTENZIJU i dati sliku Eisenmengerovog sy
  • Česta komplikacije je INFEKTIVNI ENDOKARDITIS

Terapija:

  • Mana se jednostavno otkalanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org,