EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) –  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu hipertenziju

Vrednosti rezistence i pritiska u plućnom krvotoku se izjednačavaju ili postaju veće od sistemskog, a posledica toga je povišen pritisak u desnom srcu. Onda dolazi do inverzije šanta, javlja se cijanoza

Ponavljaju se znaci plućne hipertenzije koji dominiraju kliničkom slikom:

  • cijanoza,
  • hemoptizije,
  • maljičasti prsti,
  • naglašen drugi ton nad pulmonalnom arterijom (P2)

EKG:

  • hipertrofija desne komore

Komplikacije:

  • tromboembolije mogu biti fatalne;
  • hiruška intervencija nije poželjna

 

 

Izvor: MedSkripte, trialx.com,