Emfizem pluća (Emphysema pulmonum) – emfizem je stanje povećane vazdušnosti pluća sa destrukcijom alveolarnih septi. Karakteriše se prekomernim i trajnim uvećanjem distalnih vazdušnih puteva (distalno od terminalnih bronhiola), sa destrukcijom alveolarnih septi.

U primarne opstruktivne bolesti pluća spadaju: 

 • HRONIČNI BRONHITIS (Bronchitis chronica)
 • EMFIZEM (Emphysema)
 • BRONHIJALNA ASTMA (Asthma bronchiale)

Razlozi za pojavu opstrukcija u ovim bolestima su različiti:

 • Kod hroničnog bronhitisa dominira opstrukcija zbog hipertrofije žlezda, pojačane produkcije lepljive sluzi i upalnog edema sluznice
 • Kod emfizema opstrukcija nastaje usled gubitka elastičnog potpornog tkiva, destrukcije alveolarnih septi i hiperinflacije.

  U oba slučaja opstrukcija je generalizovana, progresivna i trajna!

 • Kod bronhijalne astme, opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatkih mišIća u vazdušnim putevima; opstrukcija u ovom slučaju, postoji samo u toku napada.


Dakle, povremeno povećanje vazdušnih puteva, bez destrukcije alveolarnih septi – NIJE EMFIZEM, već HIPERINFLACIJA PLUĆA!

 

PODELA EMFIZEMA PREMA LOKALIZACIJI U ACINUSU:

 1. PANACINUSNI (PAE): promene zahvataju ceo acinus
 2. CENTROACINUSNI (CAE): promene u centru acinusa
 3. PARASEPTALNI: promene su duž lobulusnih septi
 4. IREGULARNI (PARACIKATRIKSNI): promene su oko ožiljaka na plućima

 

ETIOPATOGENEZA EMFIZEMA:

 • Kao i kod drugih opstruktivnih bolesti pluća, etiopatogenetski činioci se mogu podeliti na EGZOGENE i ENDOGENE (GENETSKE).

 

 1. Suština poremećaja je poremećaj ravnoteže između proteoliznih enzima ((kisela i alkalna proteaza i elastaza) koji se nalaze u segmentnim leukocitima i makrofagima) i njihovih inhibitora (alfa-1 antitripsina i drugih globulina). Bolest nastaje kod urođenog deficita enzima alfa-1 antitripsina. Proteolizni enzimi razgrađuju alveolarne septe u čitavim acinusima (panacinusni emfizem – PAE). Dakle, genetski faktor je najbitniji kod panacinusnog emfizema.
 2. Pušenje ima jako bitnu ulogu, naročito kod centroacinusnog emfizema – CAE; jer se CAE obično nadovezuje na hronični bronhitis
 3. Aerozagađenost
 4. Infekcije
 5. Senilni emfizem (emfizem starih ljudi) je fiziološka hiperinflacija pluća nastala usled gubljenja elastičnosti pluća; nema destruktivnih promena na septama, pa to i nije pravi emfizem.
 6. Kompenzatorni emfizem – hiperinflacija preostalog pluća posle lobektomije
 7. Akutni (reverzibilni) emfizem – akutna hiperinflacija u toku astmatičnog napada

 

POREMEĆAJ PLUĆNE FUNKCIJE U EMFIZEMU nastaje zbog opstrukcije protoka vazduha. Radi se o generalizovanoj pojavi.

 • Opstrukcija je u PAE uzrokovana dinamskim kolapsom alveola u ekspirijumu, usled gubitka elastičnog tkiva, naročito pri naporu i forsiranom disanju
 • Kod CAE opstrukcija je uzrokovana promenama na samim zidovima disajnih puteva.

MAKROSKOPSKI: emfizemska pluća su velika i ne kolabiraju prilikom otvaranja grudnog koša. Na površini ili na preseku, vide se vazdušni mehurovi (bule).

KLINIČKA SLIKA:

 • kod CAE: najčešće su u pitanju muškarci stari između 40-60 godina; strastveni pušačI, industrijski radnici. Bolesnici se duže vreme žale na simptome hroničnog bronhitisa i opstrukcije disajnih puteva. Kasnije nastaje dispnea, prvo u naporu, a kasnije i u miru.
 • kod PAE: simptomi su počeli još u mladosti (genetski faktor). Od iste bolesti, u porodici boluje više članova. Dominira dispnea koja počinje u mladosti, ali je u početku ne prate znaci hroničnog bronhitisa. Kašalj se javlja tek u kasnijoj fazi bolesti.
 • kod TEŠKIH OBLIKA EMFIZEMA možemo pacijenta videti u karakterističnom položaju: 
  pacijent sedi nagnut napred, ruke su pružene i oslonjene na podlogu i njima podupire gornji deo tela.

OBLIK GRUDNOG KOŠA može biti bačvast : međurebarni prostori su izbočeni, supraklavikularne jame su ispunjene, ponekad se vidi napor pri disanju.

PERKUSIJA:

 • hipersonoran zvuk,
 • granice pluća su proširene

AUSKULTACIJA:

 • Oslabljeno disanje sa produženim ekspirijumom
 • Može se čuti niskotonsko zviždanje
 • Ponekad sitni pukoti pri bazama
 • PEKTORILOKVIJA i BRONHOFONIJA su oslabljeni

NALAZ NA SRCU:

 • Srčani tonovi su tihi i oslabljeni; ponekad je naglašen drugi ton nad a.pulmonalis. Kasnije je moguć galopski ritam nad desnim srcem

KRVNA SLIKA:

 • Kada se javi cijanoza, postoji poliglobulija i povećan hematokrit.

RTG:

 • Na pregledanom snimku vidi se da je visina pluća uvećana
 • Nisko položena i zaravnjena dijafragma (ispod šestog rebra)
 • Bačvast grudni koš
 • Široki međurebarni prostori
 • Redukovana plućna šara na periferiji
 • Emfizemske bule
 • Na profilnom snimku: povećan AP dijametar (znak bačvastog grudnog koša)

 

FUNKCIONALNE PROMENE:

 • Povećene vrednosti RV za više od 25%
 • Povećan odnos RV/TLC
 • Smanjenje vrednosti transfer faktora za CO
 • Povećana plućna propustljivost
 • Pad oksemije posle opterećenja
 • Vrednost alfa-1 u serumu je smanjena

 

DIJAGNOZA:

 • OBAVEZNO PRISUSTVO DISPNOJE!
 • Radiološki nalaz
 • Funkcionalne promene

 

TERAPIJA:

 • Promene su ireverzibilne, pa terapija nije efikasna
 • Prevencija
 • Suzbijanje infekcije
 • Ekspektoransi
 • Lečenje opstrukcije, samo ako postoji i reverzibilna komponenta, obzirom na udruženost hroničnog bronhitisa (aminofilin). Inače, čist emfizem slabo reaguje na ovu terapiju.
 • Lečenje plućne insuficijencije

Dakle, terapija je ista kao kod hroničnog opstruktivnog bronhitisa!


 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net