Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) – Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije).

Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce. Između 10-60% bolesnika umire naglom smrću 2h od početka simptoma.

 

PATOGENEZA:

 • Nagli porast vaskularne rezistence pluća uslovljava brzi porast pritiska u a.pulmonalis.
 • Desna komora se dilatira, a pritisak se retrogradno prenosi na desnu pretkomoru i vene koje se ulivaju u nju;
 • Minutni volumen opada, i dolazi do smanjenja punjenja leve komore (zbog dilatacije desne komore)

KLINIČKA SLIKA:

 • SINKOPA zbog pada arterijskog pritiska (TA)
 • ANGINOZNI BOL zbog neadekvatnog koronarnog protoka
 • GUŠENJE zbog plućne hipoventilacije
 • BLEDILOCIJANOZADISPNEAHLADNI EKSTREMITETI
 • PAD ARTERIJSKOG PRITISKA, TAHIPNEAGALOP desne komore i desne pretkomore

 

EKG:

znaci opterećenja desne pretkomore i desne komore (isto i RTG)

 • nizak Q i negativan T u III odvodu, dubok S u I odvodu → znak McQuinne
 • dubok S od V1 do V6
 • depresija ST u V2znak McQuinne
 • parcijalni ili kompletni blok desne grane (RR’ u V1, V2)
 • P pulmonale – visok i šiljat P u II odvodu

 

Gasne analize pokazuju hipoksemiju

 

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA:

 • akutni infarkt miokarda
 • pneumotoraks
 • pneumonija
 • pleuritis

 

TERAPIJA:

 • Strogo mirovanje
 • Streptokinaza i.v (lizira svež ugrušak i uspostavlja plućni protok)
 • Heparin i.v (2-3 nedelje, a nakon toga 3-6 meseci antikoagulantna terapija dikumarolskim preparatima)
 • Kiseonik, digitalis (aritmije i blok desne grane)
 • Embolektomija (hiruško otklanjanje tromba)

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yale.edu, medscape,