Plućni infarkt (infarctus pulmonis) – nastaje kada je opstruisano manje od 50% plućne vaskularne mreže. Nastaje okluzijom manje lobarne ili segmentne arterijske grane, ređe vene.

Lokalizovan je češće u donjim delovima pluća, a oblika je kupe čija je baza površina pluća, pa je čest i pleuritis.

 

SIMPTOMI:

 • Kašalj,
 • pleuralni bol,
 • povišena telesna temperatura,
 • hemoptizije,
 • tahikardija,
 • tahipnea.
 • ALLENOV ZNAK – Tahikardija + Tahipnea + povišena telesna temperatura (do 37,5C)

 

NALAZ NA PLUĆIMA:

 • pleuralni izliv = pucketanje;
 • znaci konsolidacije tkiva = hipodenzno plućno tkivo

 

NALAZ NA SRCU:

 • tahikardija,
 • sistolni šum nad pulmonalnom arterijom

 

LABORATORIJA:

 • leukocitoza,
 • moguće povišena laktat dehidrogenaza (LDH)

 

EKG:

 1. sinusna tahikardija
 2. supraventrikularne aritmije
 3. znaci opterećenja desnog srca (hipertrofija)

 

Infarktima koji ne zarastaju u toku prva dva ili tri dana obično treba da zarastu oko dve do tri nedelje. Mrtvo tkivo se zamenjuje ožiljnim tkivom.

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia, mayo.edu, britannica, medscape, pubmed, radiopaedia.com,